• Hem
  • Våra prioritera...
sida

Våra prioriterade frågor

Vi lever i ett allt råare klassamhälle som känns i vardagen. Vi ser ökad rasism, hårdare kvinnoförtryck, elitens klasskamp mot arbetare och en klimatkatastrof som ignoreras. Vi känner av ökade matpriser, boendekostnader och transportkostnader som skjuter i höjden. Vi är mitt i den största krisen vi sett sedan 90-talet. Revorna i välfärdssamhället har aldrig varit tydligare och ignoreras helt
av den politiska makten.

Nu mer än någonsin behövs det ett starkt feministiskt och socialistiskt Vänsterparti på ekologisk grund i Göteborg. Tillsammans står vi upp för och försvarar våra gemensamma rättigheter, trygghetssystem och resurser och fortsätter kampen för socialism, feminism och jämlikhet.

Välfärden behöver mer resurser – inte nedskärningar

Bristen på resurser i skola, socialtjänst, sjukvård, funktionsstöd och omsorg är akut. Personalbrist och försämrad kvalitet har bokstavligt talat lett till fler döda i vården, en skola som inte ger våra barn en fullgod utbildning, ett funktionsstöd som inte tillåter full delaktighet och en socialtjänst som inte kan ge livsviktigt stöd. För många ger inte välfärden det stöd och den hjälp de behöver. De senaste årens högerstyren i kommun och region har gjort systematiska nedskärningar i vård och omsorg. Med den rådande inflationen måste nu omfattande resurser tillföras för att undvika ytterligare försämringar i välfärden. Vänsterpartiet driver krav på rejäla välfärdssatsningar och vägrar acceptera nedskärningar.

Bostad är en rättighet – inte en vara

Bostadsbristen är stor. Många bor trångt, står utan eget hem eller tvingas leva i en allt för dyr bostad. Bostäder saknas för ungdomar som vill flytta hemifrån, par som vill separera och de som behöver flytta till jobb och utbildning. Under år av högerstyre har våra hyresrätter stått under ständigt hot. Hyresvärdarna kringgår förhandling om renoveringar med hyresgästerna genom att renovera och kraftigt höja hyran när någon flyttar ut. Allmännyttan måste återgå till att vara garanten för att alla har den bostad de behöver till en kostnad de har råd med. Vi kan inte förlita oss på marknaden utan måste själva bygga bort bostadsbristen genom allmännyttan. Vänsterpartiet vill stärka allmännyttan, vi fortsätter arbetet för att det ska byggas fler hyresrätter med en hyra som folk har råd att betala och vi kommer stoppa alla ombildningar.

För ett värdigt arbetsliv och sex timmars arbetsdag

Arbetsrätten har under lång tid varit under attack och fackföreningsrörelsen tillbakapressad. Arbetsvillkoren på många arbetsplatser har kraftigt försämrats – inte minst inom välfärden. Fler och fler arbetare är sönderstressade, antalet bemannings- och visstidsanställda ökar och anställningstryggheten urholkas. Försämringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) tvingades igenom under hot. Det blir svårare och svårare för arbetare att kunna stå upp för sina rättigheter utan risk för repressalier från arbetsköparen. Arbetsmiljön försämras systematiskt med allt fler varianter på tillfälliga anställningar på allt kortare tid. Antalet arbetsskador och dödsfall i arbetet är fortsatt på en alldeles för hög nivå. Vänsterpartiet försvarar arbetsrätten och kräver bättre arbetsvillkor, höjda löner för de med lägst inkomst och sänkt normalarbetstid till sex
timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Verklig klimatomställning – inte klimatpassivitet

Nödvändigheten av en genomgripande och omgående samhällsförändring för att avvärja klimatkatastrofen är numera en självklarhet. Men i stället för en verklig politisk och strukturell omställning med konkreta åtgärder har vi sett förlorade år av passivitet. Högern har tvingat igenom försämringar i kollektivtrafiken med höjda priser och försämrad turtäthet och tillgänglighet. Samtidigt hänvisar de till individuellt ansvar där största bördan läggs på de med minst resurser i stället för att göra de stora, strukturella förändringar som krävs för att hejda klimatförändringarna. Vänsterpartiet kräver klimaträttvisa där de som påverkar mest ska ta det största ansvaret. Vi tar kampen mot utbyggnad av fossil infrastruktur och för utbyggd elproduktion av sol och vindkraft, hållbart resande, billigare och bättre kollektivtrafik och hållbara bostäder.
Vänsterpartiet skall tillsammans med stadens miljö- och klimatorganisationer och andra politiska krafter vara pådrivande för att göra Göteborg till Sveriges mest klimatsmarta kommun.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Demokratin står under attack från såväl vår brunblå regering som världen över. När yttrandefrihet hotas, när regeringen, SD och EU vill införa massövervakning av vår digitala kommunikation, när politiker vill styra konsten. Då behöver Vänsterpartiet stå upp för demokratin och de mänskliga rättigheterna, samt kampen mot de folkrättsliga överträdelser vi ser världen över idag.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk