• Hem
  • Våra prioritera...
sida

Våra prioriterade frågor

Nu mer än någonsin behövs det ett starkt feministiskt och socialistiskt Vänsterparti i Göteborg. Tillsammans står vi upp för och försvarar våra gemensamma rättigheter, trygghetssystem och resurser, och fortsätter kampen för rättvisa och jämlikhet.

Välfärden behöver mer resurser – inte nedskärningar

Behovet av mer resurser är akut. Pandemin har visat på bristande resurser i både skola, sjukvård och omsorg. Personalbrist och försämrad kvalitet har bokstavligt talat lett till fler döda i covid-19. För många ger inte välfärden det stöd och den hjälp de behöver. Men istället för att åtgärda problemen drivs brutala nedskärningar igenom, skatter sänks och oseriösa privata ägare tillåts fortsätta plocka ut stora summor i vinst. Det här sker med socialdemokratins goda minne och aktiva deltagande.

Vänsterpartiet driver krav på rejäla välfärdssatsningar och tar kampen mot alla nedskärningar.

Nu krävs bostäder åt alla – inte förödande utförsäljningar och marknadshyror

Bostadsbristen är stor. Många bor trångt, står utan eget hem eller tvingas leva i en allt för dyr bostad. Kommunens hyresrätter hotas av utförsäljning, och hotet från regeringen om marknadshyror är på riktigt. Det skulle få förödande effekter för hyresnivåerna och tvinga många människor att flytta från sina hem.

Vänsterpartiet försvarar allmännyttan, tar kampen mot alla försök att driva igenom marknadshyror och fortsätter arbetet för att det ska byggas fler billiga hyresrätter.

För ett värdigt arbetsliv – mot attackerna på arbetsrätten

Arbetsrätten har under lång tid varit under attack. Efter attackerna mot strejkrätten har regeringens hot nu riktats mot nästa grundpelare i arbetsrätten – lagen om anställningsskydd. Samtidigt som arbetsvillkoren på många arbetsplatser, inte minst inom välfärden, kraftigt har försämrats. Fler och fler arbetare är sönderstressade, antalet bemannings- och visstidsanställda ökar och arbetsplatserna blir allt tystare. Arbetsmiljön försämras.
Det är på allvar. Antalet olyckor ökar. Allt fler dör på jobbet.

Vänsterpartiet försvarar arbetsrätten och kräver bättre arbetsvillkor med höjda lägstalöner och sänkt normalarbetstid till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Verklig omställning – inte hycklande klimatpassivitet

Nödvändigheten av en genomgripande samhällsförändring för att avvärja klimatkatastrofen är numera en självklarhet. Men istället för en verklig politisk och strukturell omställning med konkreta åtgärder så driver högern igenom höjda
priser i kollektivtrafiken, satsar på gratisparkering för att uppmuntra bilism och hänvisar till individuellt ansvar där största bördan läggs på de med minst resurser.

Vänsterpartiet tar kampen mot utbyggnad av fossil infrastruktur och för utbyggd elproduktion av sol- och vindkraft, hållbart resande och billigare kollektivtrafik.

Vänsterpartiet vill också säkerställa allas tillgång till nära
natur, hav och skärgård. Militärens exploatering av skärgården måste stoppas.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk