• Hem
  • Upphandling
sida
Vänsterpartiet Göteborg upphandling

Upphandling

Vid upphandlingar ska kommunen ställa klimatkrav och krav på schyssta arbetsvillkor. Kommunen ska dessutom vara ledande i landet och pådrivande för en social och ekologisk upphandlingslagstiftning och praxis.

Vid samtliga upphandlingar ska kommunen ställa krav på arbetsvillkor som motsvarar fullvärdiga svenska kollektivavtal och meddelarfrihet. Kommunen ska även arbeta för att andelen socialt hållbara upphandlingar ökar och att tydliga krav på miljö- och djurskyddsvillkor ställs.

Kommunen köper in och upphandlar varor och tjänster för över 20 miljarder kronor årligen. Relativt sett har kommunen kommit långt i arbetet med att ta social och miljömässig hänsyn vid upphandlingar. Sedan upphandlingsfrågorna övergick från bolags- till nämndform ökar möjligheterna till bättre överblick och styrning, vilket varit nödvändigt.

Kommunen behöver samtidigt göra mer för att stärka de arbetandes villkor, höja miljö-, klimat- och djurskyddskraven och öka möjligheterna till arbete för personer långt ifrån arbetsmarknaden.

Den svenska arbetsmarknaden är könsuppdelad mellan olika branscher. Kommunens upphandlingar ska därför bidra till att öka sysselsättningen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden både i kvinno- och mansdominerade branscher.

Kommunen ska använda så kallade reserverade kontrakt för icke-vinstdrivande leverantörer av vissa tjänster inom den sociala ekonomin i större utsträckning.

Vänsterpartiet arbetar för att:

  • Ställa krav på arbetsvillkor motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal och meddelarfrihet vid samtliga upphandlingar.
  • Samtliga upphandlingar ska vara socialt och ekologiskt hållbara.
  • Utveckla och tillämpa modellen ”reserverad upphandling”.
  • Öka de sociala företagens andel av upphandlingsvolymen.
  • Ställa krav på tillgänglighetsanpassningar vid upphandling för att tillgodose alla användares behov utifrån olika normbrytande funktionsvariationer.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk