sida

Distriktsledningen

Distriktsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda partidistriktet politiskt och organisatoriskt. Mellan styrelsens möten leder distriktets arbetsutskott arbetet.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet (AU) har ett arbetssätt som bygger på kollektivt ledarskap och rotation. Detta bidrar till en jämnare ansvarsfördelning, en ökad transparens och ett mer hållbart arbetssätt.

Presskontakt med arbetsutskottet
Jennie Bank (pressansvarig för Vänsterpartiet Göteborg) [email protected], 073-384 46 42

Ledamöter i arbetsutskottet

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk