sida

Vänsterpartiet i stadshuset

Från stadshuset sköts det parlamentariska arbetet i kommunen. Där arbetar våra kommunalråd och våra stadssekreterare.

Kommunalråd

Daniel Bernmar är kommunalråd och vår gruppledare. Hans ansvarsområden är samordning, uppföljning och bolagsstyrning; ekonomi; Idrott- och föreningsansvar; stadsutveckling, bygg- och bostadspolitik, trafik; äldrefrågor och hälso- och sjukvård; näringsliv, turism och evenemang.
Telefon: 073-654 71 65
E-post: [email protected]

Grith Fjeldmose är kommunalråd. Hennes ansvarsområden är kultur; miljö- och klimat; kretslopp- och vatten; park och natur; jämställdhet; mänskliga rättigheter; demokrati; konsument- och medborgarfrågor; internationellt; intern service.
Telefon: 073-919 29 78 och 073-973 45 28 
E-post: [email protected]

Jenny Broman är kommunalråd. Hennes ansvarsområden är utbildning; ungdomsfrågor; arbetsmarknad och vuxenutbildning; personal; funktionsnedsättning; individ- och familjeomsorg och socialpolitik.
Telefon: 073-973 62 53
E-post: [email protected]

Stöd till parlamentariker

Som parlamentariker för Vänsterpartiet kan du få stöd av de politiska sekreterarna i stadshuset. Det kan gälla sakpolitiska frågor, stöd i ditt uppdrag eller något annat.

Vem kan hjälpa dig med vad?
Praktiska och övergripande frågor

Marie Brynolfsson [email protected], 073-150 11 57

Press och kommunikation

Alice Vernersson, [email protected], 070-430 02 77
Erik Järvelä, [email protected], 076-723 29 73

Budgetfrågor

Johan Svensson, [email protected], 070-761 03 00

Politiska sekreterarnas ansvarsområden

Alice Vernersson
Press och kommunikation
Telefon: 070-430 02 77
E-post: [email protected]

Erik Järvelä
Press och kommunikation
Telefon: 076-723 29 73
E-post: [email protected]

Jennifer Merelaid Hankins
Arbetsmarknad och vuxenutbildning; utbildning; sociala frågor; individ- och familjeomsorg; ungdomsfrågor.
Telefon: 070-764 79 75
E-post: [email protected]

Johan Svensson
Bostad; näringsliv; idrotts- och föreningsfrågor; stiftelser; budgetfrågor; ekonomi.
Telefon: 070-761 03 00
E-post: [email protected]

Marie Brynolfsson 
Personal; äldreomsorg; hälso- och sjukvård.
Telefon: 073-150 11 57
E-post: [email protected]

Rasmus Loberg
Stadsutveckling; miljö och klimat; trafik; park- och natur; lokaler; kretslopp och vatten.
Telefon: 072-856 50 88
E-post: [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk