sida

Vänsterpartiet i stadshuset

Från stadshuset sköts det parlamentariska arbetet i kommunen. Där arbetar våra kommunalråd och våra stadssekreterare.

Kommunalråd

Daniel Bernmar är kommunalråd och vår gruppledare. Hans ansvarsområden är samordning, uppföljning och bolagsstyrning; ekonomi; Idrott- och föreningsansvar; stadsutveckling, bygg- och bostadspolitik, trafik; äldrefrågor och hälso- och sjukvård; näringsliv, turism och evenemang.
Telefon: 073-654 71 65
E-post: [email protected]

Grith Fjeldmose är kommunalråd. Hennes ansvarsområden är kultur; miljö- och klimat; kretslopp- och vatten; park och natur; jämställdhet; mänskliga rättigheter; demokrati; konsument- och medborgarfrågor; internationellt.
Telefon: 073-919 29 78 och 073-973 45 28 
E-post: [email protected]

Jenny Broman är kommunalråd. Hennes ansvarsområden är utbildning; ungdomsfrågor; arbetsmarknad och vuxenutbildning; personal; funktionsnedsättning; individ- och familjeomsorg och socialpolitik.
Telefon: 073-973 62 53
E-post: [email protected]

Stadssekreterare

Alice Vernersson
Stadssekreterare med ansvar för press och kommunikation.
Telefon: 070-430 02 77
E-post: [email protected]

Jöran Fagerlund
Stadssekreterare med ansvar för press och kommunikation; lokaler, kretslopp och vatten; intraservice samt kontaktperson för medborgarvittnen och nämndemän.
Telefon: 073-765 14 49
E-post: [email protected]

Johan Svensson
Stadssekreterare med ansvar för bostad; ekonomi; näringsliv; idrotts- och föreningsfrågor; stiftelser; ansvarig sekreterare för budgetfrågor inklusive kompletteringsbudget.
Telefon: 070-761 03 00
E-post: [email protected]

Marie Brynolfsson 
Stadssekreterare med ansvar för personal; äldrefrågor; hälso- och sjukvård; sociala frågor; individ- och familjeomsorg.
Telefon: 073-150 11 57
E-post: [email protected]

Lisbet Buzleta
Stadssekreterare med ansvar för kultur; turism/evenemang; mänskliga rättigheter; jämställdhet; demokrati; konsument- och medborgarfrågor; förvaltningspolitik; ungdomsfrågor; internationellt.
Telefon: 073-699 31 94
E-post: [email protected]

Jennifer Merelaid Hankins
Stadssekreterare med ansvar för funktionshinder; utbildning; arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Telefon: 070-764 79 75
E-post: [email protected]

Johan Zandin
Stadssekreterare med ansvar för stadsutveckling; upphandling; miljö och klimat; trafik; park- och natur.
Telefon: 073-753 48 70
E-post: [email protected]

Rasmus Loberg (föräldraledig)

Anna-Klara Behlin (föräldraledig)

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk