sida

Vänsterpartiet i stadshuset

Från stadshuset sköts det parlamentariska arbetet i kommunen. Där arbetar våra kommunalråd och våra stadssekreterare.

Kommunalråd

Daniel Bernmar är kommunalråd och vår gruppledare samt kommunstyrelsens vice ordförande.
Ansvarar för frågor om: idrott- och föreningsfrågor, demokrati, evenemang, mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. 
E-post: [email protected]

Jenny Broman är kommunalråd och ställföreträdande gruppledare.
Ansvarar för: sociala frågor.
E-post: [email protected]

Marie Brynolfsson är kommunalråd. 
Ansvarar för frågor om: personal, arbetsmarknad och vuxenutbildning, funktionsstöd. 
E-post: [email protected]

Stöd till parlamentariker

Som parlamentariker för Vänsterpartiet kan du få stöd av de politiska sekreterarna i stadshuset. Det kan gälla sakpolitiska frågor, stöd i ditt uppdrag eller något annat.

Praktiska och övergripande frågor:
Jennifer Merelaid Hankins
Telefon: 070-764 79 75
E-post: [email protected]

Politiska sekreterarnas ansvarsområden

Erik Järvelä
Bostad, bolag, stadsutveckling, budget, miljö och klimat, stadsmiljö
Telefon: 076-7711873
E-post: [email protected]

Rasmus Loberg
Personal, arbetsmarknad, vuxenutbildning, idrott och förening
Telefon: 072-856 50 88
E-post: [email protected]

Jennifer Merelaid Hankins
Sociala frågor, kultur, jämlikhet, trygghet
Telefon: 070-764 79 75
E-post: [email protected]

Anna-Klara Behlin
Funktionsstöd, utbildning, äldreomsorg, demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter
Telefon: 073-384 22 65
E-post: [email protected]

John Edström
Press- och kommunikation
Telefon: 070-480 78 66
E-post: [email protected]

Alice Vernersson
Stabschef
Telefon: 070-430 02 77
E-post: 
[email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk