sida

Vänsterpartiet i stadshuset

Från stadshuset sköts det parlamentariska arbetet i kommunen. Där arbetar våra kommunalråd och våra stadssekreterare.

Kommunalråd

Daniel Bernmar är kommunalråd och vår gruppledare.
Telefon: 073-654 71 65
E-post: [email protected]

Jenny Broman är kommunalråd. 
Telefon: 073-973 62 53
E-post: [email protected]

Marie Brynolfsson är kommunalråd. 
Telefon: 073-150 11 57
E-post: [email protected]

Stöd till parlamentariker

Som parlamentariker för Vänsterpartiet kan du få stöd av de politiska sekreterarna i stadshuset. Det kan gälla sakpolitiska frågor, stöd i ditt uppdrag eller något annat.

Praktiska och övergripande frågor:
Jennifer Merelaid Hankins
Telefon: 070-764 79 75
E-post: [email protected]

Politiska sekreterarnas ansvarsområden

Johan Svensson
Ekonomi, idrotts- och förening, turism och evenemang, näringsliv, budget
Telefon: 070-761 03 00
E-post: [email protected] 

Erik Järvelä
Bostad, bolag, stadsutveckling, budget
Telefon: 076-723 29 73
E-post: [email protected]

Rasmus Loberg
Personal, arbetsmarknad, vuxenutbildning, miljö och klimat, stadsmiljö
Telefon: 072-856 50 88
E-post: [email protected]

Jennifer Merelaid Hankins
Sociala frågor, kultur, jämlikhet, trygghet
Telefon: 070-764 79 75
E-post: [email protected]

Anna-Klara Behlin
Funktionsstöd, utbildning, äldreomsorg, demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter
Telefon: 073-384 22 65
E-post: [email protected]

John Edström
Press- och kommunikation
Telefon: 070-480 78 66
E-post: [email protected]

Alice Vernersson
Stabschef
Telefon: 070-430 02 77
E-post: 
[email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk