• Hem
  • EU-val 2024
sida
Hanna Gedin, Nooshi Dadgostar och Jonas Sjöstedt på bilden

EU-val 2024

Om du tröttnat på högerpolitiken och vill se en mer rättvis och solidarisk utveckling i Sverige och världen ska du använda din röst i EU-valet för att vara med och förändra. Din röst är viktig!

EU påverkar ditt liv varje dag. Allt ifrån hur hög din elräkning är, hur långa dina arbetspass får vara till om tåget kommer i tid påverkas av lagar och riktlinjer från EU.

Det går att ställa om vårt samhälle för att hejda klimatkrisen. Det går att pressa ner priserna på mat och el. Det går att förbättra välfärden, bygga bra bostäder och skapa trygga jobb. Vi kan bygga en mer jämlik värld, bekämpa krig och konflikter och stärka demokrati och mänskliga rättigheter.

Men då måste vi ändra riktning på politiken. Bort från högerpolitikens blinda tro på att marknaden ska lösa allt, till att politiker istället tar ansvar för att skapa välstånd och välfärd som kommer alla till del.

Din röst i EU-valet spelar stor roll för hur Sverige och världen utvecklas de kommande åren. Använd den!

En stark välfärdsstat – ett fungerande samhälle

Vi värnar Sveriges rätt att utforma sin egen politik. Vi säger nej till att utöka EU:s makt över ekonomi och välfärd och vi anser inte att Sverige ska införa Euron som valuta. Det är dags att bygga ett samhälle som bygger på omtanke och ansvar.

Klimatet är politikens ansvar

Vänsterpartiet bill genomföra ett massivt klimatinvesteringsprogram i Sverige. Vi behöver ställa om industrin, bygga ut järnvägen och energieffektivisera våra bostäder. Vi måste bygga ut vår elproduktion och sänka priserna på ren el så att att vi kan fasa ut fossila bränslen.

Klimatkrisen kan varken lösas av marknaden eller av enskilda individer. Klimatomställningen är ett politiskt ansvar. EU behöver göra mer för klimatet och riva hindren för en effektiv klimatpolitik. Vi kan klara klimatkrisen med en annan politik. 

Vi står alltid på löntagarnas sida

Vänsterpartiet har alltid stått på löntagarnas sida. Vi har tagit strid mot varje förslag till försämring av fackliga rättigheter och aktivt drivit på för bättre arbetsmiljö och anställningstrygghet. Det kommer vi att fortsätta göra.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk