• Hem
 • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen 

Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensens beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

Distriktsordförande: Håkan Eriksson

 

Ledamöter i distrikts-
styrelsen:

Ordinarie

Rangordnade i alfabetisk ordning efter efternamn.

 • Rebar Alnazar
 • Jesper Berglund
 • Daniella Brummer Pind
 • Sara Carlsson Hägglund
 • Håkan Eriksson
 • Elinor Garcia Ek
 • Gustav Landström
 • Mia Mårtensson
 • Maria Wåhlin
Ersättare

Rangordnade i inträdesordning.

 • Tina Kenttä
 • Jonas Nilsson
 • Hanna Larsson
 • Magnus Hagström

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk