sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.

Har du några frågor om hur nomineringsprocessen fungerar, eller om du vill veta mer om vad det innebär att ta ett politiskt uppdrag kan du kontakta vår distriktsexpedition.

Så här nominerar du

Vi vill ha följande uppgifter när du nominerar:

  • namn på den nominerade
  • namn på partiföreningen som den nominerade är med i
  • kontaktuppgift till den nominerade (om du har)
  • kort motivering
  • vilket slags nominering det är: från medlem eller från hel partiförening
  • namn på den person eller partiförening som nominerar

Det är viktigt att  personen är  tillfrågad och har tackat ja.

Regel: ett mejl per person och uppdrag. Vill du nominera flera personer till olika uppdrag måste du skriva flera mejl.

Nomineringsanmodan nämndeman i Förvaltningsrätten

Göteborg Vänsterpartiet Västra Götaland har att utse en nämndeman till Förvaltningsrätten Göteborg till en ny vakant plats. Med anledning av detta önskar representantskapets valberedning få in nomineringar till detta uppdrag.

Förvaltningsrätten Göteborgs upptagningsområde motsvarar våra distrikt Göteborg, Väst och Fyrbodal. De som nomineras ska därför vara boende i något av dessa distrikt. Även Halland ingår i upptagningsområdet, men vi har enbart att välja personer från Västra Götaland. En nämndeman representerar svenska folket i domstolarna och dömer tillsammans med juristdomare.

Nämndemän ger allmänheten insyn i domstolarna och bidrar till förtroende för domstolarnas arbete. För att spegla befolkningen behövs en blandning av åldrar, kön, yrken och erfarenheter bland nämndemännen. Valberedningen vill ha in era nomineringar senast den 21 januari 2022 och de nominerade ska vara tillfrågade och ha svarat ja.

Vi önskar att få en nominering och presentation av den nominerade där det framgår varför hen är lämplig för uppdraget. Glöm inte att bifoga kon-taktuppgifter till den nominerade. Valberedningen föredrar att få nomineringarna skickade på mail till:
[email protected]

Representantskapet förväntas ta ställning till nomineringarna på sitt sammanträde den 29 januari 2022. För mer information om uppdraget rekommenderar vi hemsidan blinamndeman.se. För övriga frågor går det bra att kontakta oss i valberedningen. 

Fyrbodal:
Fahimeh Nordborg, [email protected]
Elise Norberg Pilhem, [email protected]

Göteborg:
Anna Hejdenberg Stoltz, [email protected]
Jesper Johansson, [email protected]

Sjuhärad:
Marjan Garmroudi, [email protected]
Jan Olof Sundh, [email protected]

Skaraborg:
Annika Holmén, [email protected]
Emil Estebanez, [email protected]

Väst:
Jessica Wetterling, [email protected] Ingmarie Torstensson, [email protected]

Nomineringsanmodan ersättare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Vänsterpartiet Västra Götaland har att välja en ny ersättare till hälso- och sjukvårdsstyrelsen då platsen blivit vakant. Med anledning av detta önskar representantskapets valberedning få in nomineringar till detta uppdrag.

Styrelsen har ett övergripande ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Det handlar bland annat om invånarnas tillgång hälso-och sjukvård och dess innehåll, kvalitet och tillgänglighet. Styrelsen beslutar bland annat om medicinska riktlinjer och prioriteringar i vården. Styrelsen tar också fram förslag till patientavgifter och högkostnadsskydd och beslutar om medicinska riktlinjer och prioriteringar i vården samt följer upp behovet av vård, hur mycket vård som ges och vilken kvalitet den har.

I styrelsen har Vänsterpartiet två ledamöter och en ersättare. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Förutom att delta på sammanträden behöver man även avsätta tid för inläsning av handlingar inför varje möte. Utöver mötesarvoden får man ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning vid behov.

Valberedningen vill ha in era nomineringar senast den 21 januari 2022 och de nominerade ska vara tillfrågade och ha svarat ja.

Vi önskar att få en nominering och presentation av den nominerade där det framgår varför hen är lämplig för uppdraget. Glöm inte att bifoga kontaktuppgifter till den nominerade. Valberedningen föredrar att få nomineringarna skickade på mail till:
[email protected].

Representantskapet förväntas ta ställning till nomineringarna på sitt sammanträde den 29 januari 2022. 

För mer information om uppdraget. För övriga frågor går det bra att kontakta oss i valberedningen. 

Fyrbodal:
Fahimeh Nordborg, [email protected]
Elise Norberg Pilhem, [email protected]

Göteborg:
Anna Hejdenberg Stoltz, [email protected]
Jesper Johansson, [email protected]

Sjuhärad:
Marjan Garmroudi, [email protected]
Jan Olof Sundh, [email protected]

Skaraborg:
Annika Holmén, [email protected]
Emil Estebanez, [email protected]

Väst:
Jessica Wetterling, [email protected] Ingmarie Torstensson, [email protected]

Nomineringsanmodan Stiftelse Kronofogde Herman Julius Nordberg

Vänsterpartiet Västra Götaland har att välja en ledamot samt en ersättare till Stiftelse Kronofogde Herman Julius Nordberg för kommande mandatperiod. Med anledning av detta önskar representantskapets valberedning få in nomineringar till dessa uppdrag.

Kommande mandatperiod har Vänsterpartiet en ledamot samt en ersättare i stiftelsen. Stiftelsen ger bidrag till sökanden som arbetar med hantverk och slöjd. Stiftelsen är även ansvarig för en skogsfastighet. Stiftelsen sammanträder ungefär varannan månad. Förutom att delta på sammanträden behöver man även avsätta tid för inläsning av handlingar inför varje möte. Valberedningen vill ha in era nomineringar senast den 21 januari 2022 och de nominerade ska vara tillfrågade och ha svarat ja.

Vi önskar att få en nominering och presentation av den nominerade där det framgår varför hen är lämplig för uppdraget. Glöm inte att bifoga kontaktuppgifter till den nominerade. Valberedningen föredrar att få nomineringarna skickade på mail till:
[email protected].

Representantskapet förväntas ta ställning till nomineringarna på sitt sammanträde den 29 januari 2022. 

För mer information om uppdraget går det bra att kontakta oss i valberedningen.

Fyrbodal:
Fahimeh Nordborg, [email protected]
Elise Norberg Pilhem, [email protected]

Göteborg:
Anna Hejdenberg Stoltz, [email protected]
Jesper Johansson, [email protected]

Sjuhärad:
Marjan Garmroudi, [email protected]
Jan Olof Sundh, [email protected]

Skaraborg:
Annika Holmén, [email protected]
Emil Estebanez, [email protected]

Väst:
Jessica Wetterling, [email protected] Ingmarie Torstensson, [email protected]

Ledamot till Göteborgs stads råd för funktionshinderfrågor

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och kommunledningen i Göteborg.

Rådet sammanträder cirka var 6:e vecka på dagtid. Som ledamot för V ingår du även i rådets arbetsutskott. Även arbetsutskottet sammanträder i regel var 6:e vecka.

Arvode utgår för mötet samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Nominera senast 23/1 2022 till:  [email protected].

Robert och Martina Kjellströms född Svanfeldts stiftelse

Stiftelsens ändamål är att hälften av den disponibla avkastningen skall användas för beredande av ferievistelse för barn och ungdom hemmahörande i Göteborg och att den andra hälften skall användas för beredande av rekreation åt arbetarhustrur som på grund av hårt arbete blivit utslitna men ändå inte är i behov av vanlig sjukvård.

Nominera senast 23/1 2022 till:  [email protected].

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk