sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.

Har du några frågor om hur nomineringsprocessen fungerar, eller om du vill veta mer om vad det innebär att ta ett politiskt uppdrag kan du kontakta vår distriktsexpedition.

Så här nominerar du

Vi vill ha följande uppgifter när du nominerar:

  • namn på den nominerade
  • namn på partiföreningen som den nominerade är med i
  • kontaktuppgift till den nominerade (om du har)
  • kort motivering
  • vilket slags nominering det är: från medlem eller från hel partiförening
  • namn på den person eller partiförening som nominerar

Det är viktigt att  personen är  tillfrågad och har tackat ja.

Regel: ett mejl per person och uppdrag. Vill du nominera flera personer till olika uppdrag måste du skriva flera mejl.

Ledamot Älvstranden

Utveckling AB Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Bolaget utvecklar Göteborg längs med Göta älv med verksamheter, bostäder och mötesplatser. 

Skicka nomineringarna senast den 29 maj  till: [email protected] 

Ersättare Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för kommunala förskolor, pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare), kommunala öppna förskolor och omsorg på obekväm arbetstid. Dessutom utövar nämnden tillsyn över fristående förskolor. Nämnden samverkar bl.a. med grundskolenämnd och utbildningsnämnd. Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. 

Skicka nomineringarna senast den 29 maj  till: [email protected] 

Ersättare i Bostadsbolagets styrelse 

Bostadsbolaget en av Sveriges största hyresvärdar och Göteborgs äldsta allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget äger fler än 24 800 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. 

Skicka nomineringarna senast den 29 maj  till: [email protected] 

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg. 

Skicka nomineringarna senast den 29 maj  till: [email protected] 

Styrelsen för Stiftelsen Praktiska Hushållsskolans donationsfonder 

Stiftelsen har till ändamål att bland ungdomar, företrädesvis från Göteborgs kommun, sprida kunskaper om goda kostvanor och vården av ett hem. 

Skicka nomineringarna senast den 29 maj  till: [email protected] 

Styrelsen för Stiftelsen August Ringnérs stipendiefond

Stiftelsen ger stipendier för yrkesutbildning. 

Skicka nomineringarna senast den 29 maj  till: [email protected] 

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk