sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.

Har du några frågor om hur nomineringsprocessen fungerar, eller om du vill veta mer om vad det innebär att ta ett politiskt uppdrag kan du kontakta vår distriktsexpedition.

Så här nominerar du

Vi vill ha följande uppgifter när du nominerar:

 • namn på den nominerade
 • namn på partiföreningen som den nominerade är med i
 • kontaktuppgift till den nominerade (om du har)
 • kort motivering
 • vilket slags nominering det är: från medlem eller från hel partiförening
 • namn på den person eller partiförening som nominerar

Det är viktigt att  personen är  tillfrågad och har tackat ja.

Regel: ett mejl per person och uppdrag. Vill du nominera flera personer till olika uppdrag måste du skriva flera mejl.

 

Nämndeman i Göteborgs tingsrätt (perioden 2024–2027)

En nämndeman avgör tillsammans med juristdomare mål och ärenden i tingsrätten. Som nämndeman tjänstgör du cirka 10–20 dagar per år, vanligen mellan klockan 9 och 16. Oftast hanteras flera kortare mål per dag. Uppdraget kan inte kombineras med uppdraget som medborgarvittne.

Du kan nominera dig själv eller någon annan. Den som du nominerar ska vara tillfråga och veta om vad uppdraget innebär samt de krav som ställs. Läs mer om uppdraget på blinamndeman.se.

OBS! Du som är nämndeman redan idag och som har fortsatt intresse för uppdraget måste nominera dig själv på nytt.
Nomineringen ska innehålla: namn, födelsenummer, adress samt gärna en presentation av erfarenhet, yrke och liknande. Skicka in dina nomineringar senast 1 augusti 2023 till distriktets valberedning: [email protected].
 

Nämndemän Förvaltningsrätten Göteborg, Kammarrätter, Hovrätter med mera

Vänsterpartiet Västra Götaland har att utse ett antal nämndemän till Förvaltningsrätten, Kammarrätter, Hovrätter och ledamöter till Etikprövningsmyndigheten och Djurförsöksetiska nämnden.
Med anledning av detta önskar Representantskapets valberedning få in nomineringar till dessa uppdrag:
 • Djurförsöksetiska nämnden: 1 ordinarie
 • Etikprövningsmyndigheten, Göteborg: 2 ordinarie, 1 ersättare
 • Göta Hovrätt: 2 ordinarie
 • Hovrätten Västra Sverige: 12 ordinarie
 • Kammarrätten Göteborg: 4 ordinarie
 • Kammarrätten Jönköping: 1 ordinarie
 • Förvaltningsrätten Göteborg: 38 ordinarie
 • Förvaltningsrätten Jönköping: 5 ordinarie
Under september 2023 väljs nämndemän till dessa uppdrag för perioden 2024–2027.
Förvaltningsrätten Göteborgs upptagningsområde motsvarar våra distrikt Göteborg, Väst och Fyrbodal. De som nomineras ska därför vara boende i något av dessa distrikt. Även Halland ingår i upptagningsområdet. Förvaltningsrätten Jönköping har upptagningsområde Sjuhärad, Skaraborg och även Jönköpings län. Vi har enbart att välja personer från Västra Götaland. Samma upptagningsområden gäller för Kammarrätterna. 
Att vara nämndeman är ett spännande och meningsfullt uppdrag. Tillsammans med juristdomare avgör de mål och ärenden i domstolarna. De är representanter för Sveriges befolkning. Nämndemän ger allmänheten insyn i domstolarna och bidrar till förtroende för domstolarnas arbete. För att spegla befolkningen behövs en blandning av åldrar, kön, yrken och erfarenheter bland nämndemännen.
Valberedningen vill ha in era nomineringar senast den 30 juni 2023 och de nominerade ska vara tillfrågade och ha svarat ja. Vi önskar att få en presentation av den nominerade där det framgår varför hen är lämplig för uppdraget. Glöm inte att bifoga kontaktuppgifter till den nominerade.
Valberedningen föredrar att få nomineringarna skickade på mail till: [email protected]
Läs mer information om uppdraget på domstolarnas webbplats.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk