sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.

Har du några frågor om hur nomineringsprocessen fungerar, eller om du vill veta mer om vad det innebär att ta ett politiskt uppdrag kan du kontakta vår distriktsexpedition.

Så här nominerar du

Vi vill ha följande uppgifter när du nominerar:

  • namn på den nominerade
  • namn på partiföreningen som den nominerade är med i
  • kontaktuppgift till den nominerade (om du har)
  • kort motivering
  • vilket slags nominering det är: från medlem eller från hel partiförening
  • namn på den person eller partiförening som nominerar

Det är viktigt att  personen är  tillfrågad och har tackat ja.

Regel: ett mejl per person och uppdrag. Vill du nominera flera personer till olika uppdrag måste du skriva flera mejl.

Ersättare till förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för förskoleverksamheten; förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola för barn i åldrarna ett till fem år. Uppdraget som ersättare passar för dig som är intresserad av att påverka barns livsvillkor och vardag i Göteborg. Skicka din nominering senast 15/7 till: [email protected].
 

Nomineringsanmodan ersättare i Sahlgrenskas styrelse

Vänsterpartiet Västra Götaland har att utse en ersättare i Sahlgrenskas styrelse. Medan ledning av detta önskar representantskapets valberedning få in nomineringar till detta uppdrag.

Sahlgrenska Universitetssjukhus fungerar som ett länssjukhus för invånarna i Göteborgsområdet. I Västra Götalandsregionens är sjukhuset en motor för hälso- och sjukvårdsutvecklingen. Patienter från hela regionen kommer hit för olika specialistbehandlingar och kunskap förs också ut till regionen. Sahlgrenska har spetskompetens inom cirka 25 specialiteter och behandlar patienter från hela Sverige.

Sjukhusets styrelse svarar för drift, förvaltning och utveckling av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen skall bedriva verksamheten effektivt och ändamålsenligt samt utveckla verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Styrelsen ansvarar för att vården bedrivs med professionell kompetens. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Förutom att delta på sammanträden behöver man även avsätta tid för inläsning av handlingar inför varje möte. Utöver mötesarvoden får man ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning vid behov.

Valberedningen vill ha in era nomineringar senast den 15 augusti och de nominerade ska vara tillfrågade och ha svarat ja. Vi önskar att få en nominering och presentation av den nominerade där det framgår varför hen är lämplig för uppdraget. Valberedningen föredrar att få nomineringarna skickade på mail till:
[email protected].

För mer information om uppdraget, besök Sahlgrenskas hemsida här.

Nomineringsanmodan ersättare i regionstyrelsen

Vänsterpartiet Västra Götaland har att utse en ersättare i Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Med anledning av detta önskar representantskapets valberedning få in nomineringar till detta uppdrag.

Regionstyrelsen leder det politiska arbetet i Västra Götalandsregionen och är direkt underställt regionfullmäktige, regionens högsta beslutande organ. Styrelsen har ett övergripande ansvar för regionens samtliga verksamheter och bereder beslut innan de tas upp i regionfullmäktige. Vänsterpartiet har en ledamot och två ersättare i regionstyrelsen, som ersättare i regionstyrelsen ingår man i vår RS-grupp och arbetar nära Vänsterpartiets oppositionsråd, den andra ersättaren i regionstyrelsen samt de politiska sekreterarna. Det innebär att man förväntas delta på olika möten veckovis samt att man tillsammans i RS-gruppen har nära kontakt. Uppdraget innebär en arvodering motsvarande en 40% tjänst och man förväntas kunna lägga minst den tiden på uppdraget.

Valberedningen vill ha in era nomineringar senast den 15 augusti och de nominerade ska vara tillfrågade och ha svarat ja. Vi önskar att få en nominering och presentation av den nominerade där det framgår varför hen är lämplig för uppdraget. Valberedningen föredrar att få nomineringarna skickade på mail till:
[email protected]

För mer information om uppdraget se regionens hemsida. 

Nomineringsanmodan vice ordförande styrelsen för folkhögskolorna

Vänsterpartiet Västra Götaland har att utse en ledamot samt vice ordförande i styrelsen för folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen. Med anledning av detta önskar representantskapets valberedning få in nomineringar till detta uppdrag.

Styrelsen för folkhögskolorna ansvarar för de sex folkhögskolor i Västra Götaland som är i regionens regi. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. I styrelsen har Vänsterpartiet även en ersättarplats. Som vice ordförande i styrelsen behöver man delta aktivt i presidiearbetet som innebär att planera kommande sammanträden och att även leda sammanträden vid ordförandens förhinder. Det innebär även att man har möten inom presidiet mellan styrelsens sammanträden. Förutom att delta på sammanträden samt i presidiearbetet behöver man även avsätta tid för inläsning av handlingar inför varje möte. Utöver mötesarvoden får man ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning vid behov.

Valberedningen vill ha in era nomineringar senast den 15 augusti och de nominerade ska vara tillfrågade och ha svarat ja. Vi önskar att få en nominering och presentation av den nominerade där det framgår varför hen är lämplig för uppdraget. Valberedningen föredrar att få nomineringarna skickade på mail till:
[email protected].

För mer information om uppdraget se VGR:s folkhögskolors hemsida.

Nomineringsanmodan nämndeman i Förvaltningsrätten Göteborg

Vänsterpartiet Västra Götaland har att utse en nämndeman till Förvaltningsrätten Göteborg. Med anledning av detta önskar representantskapets valberedning få in nomineringar till detta uppdrag.

Förvaltningsrätten Göteborgs upptagningsområde motsvarar våra distrikt Göteborg, Väst och Fyrbodal. De som nomineras ska därför vara boende i något av dessa distrikt. Även Halland ingår i upptagningsområdet, men vi har enbart att välja personer från Västra Götaland.

En nämndeman representerar svenska folket i domstolarna och dömer tillsammans med juristdomare. Nämndemän ger allmänheten insyn i domstolarna och bidrar till förtroende för domstolarnas arbete. För att spegla befolkningen behövs en blandning av åldrar, kön, yrken och erfarenheter bland nämndemännen.

Valberedningen vill ha in era nomineringar senast den 15 augusti och de nominerade ska vara tillfrågade och ha svarat ja. Vi önskar att få en nominering och presentation av den nominerade där det framgår varför hen är lämplig för uppdraget. Valberedningen föredrar att få nomineringarna skickade på mail till:
[email protected].

För mer information om uppdraget rekommenderar vi hemsidan blinamndeman.se

Nomineringsanmodan nämndemän Hovrätten för Västra Sverige

Vänsterpartiet Västra Götaland har att utse två nämndemän till Hovrätten för Västra Sverige. Med anledning av detta önskar representantskapets valberedning få in nomineringar till detta uppdrag. 

En hovrätts huvuduppgift är att handlägga mål som överklagas från tingsrätterna inom hovrättens domkrets. Hovrätten för Västra Sveriges upptagningsområde motsvarar våra distrikt Göteborg, Väst Sjuhärad och Fyrbodal. De som nomineras ska därför vara boende i något av dessa distrikt.

En nämndeman representerar svenska folket i domstolarna och dömer tillsammans med juristdomare. Nämndemän ger allmänheten insyn i domstolarna och bidrar till förtroende för domstolarnas arbete. För att spegla befolkningen behövs en blandning av åldrar, kön, yrken och erfarenheter bland nämndemännen.

Valberedningen vill ha in era nomineringar senast den 15 augusti och de nominerade ska vara tillfrågade och ha svarat ja. Vi önskar att få en nominering och presentation av den nominerade där det framgår varför hen är lämplig för uppdraget. Valberedningen föredrar att få nomineringarna skickade på mail till:
[email protected].

För mer information om uppdraget rekommenderar vi hemsidan blinamndeman.se samt www.domstol.se/hovratten-for-vastra-sverige/.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk