sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.

Har du några frågor om hur nomineringsprocessen fungerar, eller om du vill veta mer om vad det innebär att ta ett politiskt uppdrag kan du kontakta vår distriktsexpedition.

Så här nominerar du

Vi vill ha följande uppgifter när du nominerar:

 • namn på den nominerade
 • namn på partiföreningen som den nominerade är med i
 • kontaktuppgift till den nominerade (om du har)
 • kort motivering
 • vilket slags nominering det är: från medlem eller från hel partiförening
 • namn på den person eller partiförening som nominerar

Det är viktigt att  personen är  tillfrågad och har tackat ja.

Regel: ett mejl per person och uppdrag. Vill du nominera flera personer till olika uppdrag måste du skriva flera mejl.

Nominera till 1 maj-gruppen

Vi behöver fortfarande fler som vill vara en del av att planera, mobilisera och genomföra ett av årets största arrangemang. 

1 maj-gruppen planerar vårt första maj-firande som är det största och mest högtidliga arrangemanget för Vänsterpartiet. Arbetsgruppen ansvarar bland annat för att ta fram en paroll, utforma vår affisch, boka in talare och hitta funktionärer. Dessutom utför gruppen en del praktiska förberedelser och har en arbetsledande funktion under demonstrationen.

Låter det som något för dig eller någon du känner? Tveka inte att nominera! Nomineringarna skickas till [email protected] senast 1 februari.

Nominera till ABF Göteborgs årsmöte 2023

Den 24 april har ABF Göteborg sitt årsmöte. Som medlemsorganisation har Vänsterpartiet Göteborg möjlighet att nominera såväl ombud till årsmötet som personer till förtroendeuppdrag.

Nominera ombud till årsmötet 2023
Vänsterpartiet Göteborg har möjlighet att anmäla fyra ombud till årsmötet. Distriktsstyrelsens arbetsutskott vill ha in era nomineringar så att de kan fatta ett beslut om vilka distriktet ska skicka som ombud.Skicka dina nomineringar till: [email protected] senast 26 februari. Arbetsutskottet kommer fatta sitt beslut på mötet 1 mars.Nominera till förtroendeuppdrag i ABF Göteborg
På ABF Göteborgs årsmöte ska följande förtroendeuppdrag tillsättas:
 • ordförande
 • tre ordinarie styrelseledamöter
 • en styrelsesuppleant
 • en ordinarie revisor
 • en revisorssuppleant
 • valberedningsledamöter, fem ordinarie ledamöter samt eventuella ersättare

Det är Vänsterpartiet Göteborg som kan nominera till uppdragen. Enskilda medlemmar i Vänsterpartiet kan inte nominera. Därför vill distriktsstyrelsens arbetsutskott ha in era nomineringar, så att de kan fatta ett beslut om nomineringarna på sitt möte 1 mars och sedan skicka in dem till ABF.

Mejla dina nomineringar till: [email protected] senast 26 februari.

Kommunala uppdrag

Socialnämnd för stadsområde Centrum, ansvar även för fritidsverksamheten.

Nominera till distriktets valberedning: [email protected]. Deadline för nomineringar den 10/2.

Nominera till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens insynsråd (IAF)

IAF:s verksamhet syftar ytterst till en väl fungerande arbetsmarknad. IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att tillse att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Det gör myndigheten genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. Dessutom har IAF tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn i myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd. Genom insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Ledamöterna ska se till allmänhetens och verksamhetens bästa. Avsikten är inte att ledamöterna ska bedriva partipolitik. Insynsrådet har ingen beslutanderätt. Det är myndighetschefen som har det fulla ansvaret för myndighetens verksamhet. Insynsrådet har normalt 3–4 möten per år. De flesta sammanträdena hålls i Katrineholm. Myndighetschefen är insynsrådets ordförande.

Regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning så föreslå gärna två namn, en kvinna och en man.

Nomineringen ska innehålla: namn, personnummer, adress, titel, telefonnummer, E-postadress, samt en motivering, avseende den person/-er ni nominerar). 

Skicka in nomineringar till [email protected] senast 12/2. 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk