• Hem
  • Sommar med Väns...
sida
Sommar med Vänstern

Sommar med Vänstern

Sommar med Vänstern 2022

I somras var det dags för vår föreläsningsserie Sommar med Vänstern. Här kan du titta på de inspelade föreläsningarna i efterhand.

Träff 1:  Sjukvård för alla – om förändringar i den svenska välfärdsmodellen

Medverkande:
John Lapidus
Carina Örgård

I boken Vårdstölden – hur den privata välfärden tar från det gemensamma (2018) beskriver John Lapidus hur den privata sjukvårdsindustrin utvecklat en lönsam affärsidé som via privata sjukvårdsförsäkringar dränerar den offentliga vården. 

Vad har hänt sen boken kom ut? Har regeringens utfästelser om att ingen ska få gå före i vårdköerna lett till några skarpa förslag? I sitt föredrag beskriver John bland annat vad som hänt med den utredning regeringen tillsatt som hade ett uttalat syfte att förhindra att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar skall kunna gå före i kön.

Carina Örgård motionerade nyligen i regionfullmäktige om att förbjuda upphandling av verksamheter som har privata bolagskunder. Hör henne beskriva hur motionen togs emot och diskuterades i regionfullmäktige. 

Vidare diskuteras vilka de samhälleliga konsekvenserna blir av en välfärdsmodell som i ökad omfattning bygger på privatfinansierade välfärdslösningar.

John Lapidus, ekonomihistoriker, är verksam vid institutionen för ekonomi och samhälle på Handelshögskolan i Göteborg.

Carina Örgård är regionråd, gruppledare och talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen. Carina tillhör partiföreningen Örgryte-Härlanda.

 
Träff 2:  Klimatomställningen – Världens energimöjligheter!

Medverkande:
Tomas Kåberger
Gertrud Ingelman

Tomas Kåberger visar hur världens elproduktion med förnybar elproduktion ökar och hur fossila bränslen även i industrin och i transportsektorn börjat ersättas med billig förnybar el. Vissa länder och företag har starka ekonomiska intressen och arbetar för att bromsa utvecklingen som annars skulle kunna gå mycket snabbt. 

Kommer det svenska politiska systemet kunna hantera dessa försök att påverka de politiska besluten? Kommer utvecklingen att gå tillräckligt snabbt för att förhindra risken för ohanterligt snabba klimatförändringar? 

Efter föredraget blir det frågestund och diskussion där också Gertrud Ingelman medverkar och beskriver Vänsterpartiets klimatpolitik.

Tomas Kåberger är professor vid Chalmers tekniska högskola, avdelningen för miljösystemanalys. Hans forskning handlar om energiteknisk utveckling och marknadsvillkor.

Gertrud Ingelman sitter Vänsterpartiets partistyrelse är ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige och riksdagskandidat för Vänsterpartiet i Göteborg. Gertrud tillhör partiföreningen Linné. 

 

Träff 3: Poesi och politik

Medverkande:
Jimmy Alm
Grith Fjeldmose

Jimmy Alms projekt med att skriva dikter om Tranemo kommun har fått mycket uppmärksamhet och utstått mycket kritik sedan det startade. En del av kritiken byggde på rena missförstånd kring finansieringen, men i spåren av det har en intressant debatt om offentlig finansiering av konst och kultur vaknat till liv.

Men hur kom det sig att Jimmy Alm, som aldrig läst poesi, började skriva poesi? Kom och lyssna på Jimmy Alm berätta om sin väg från Dalsland mot att bli Sveriges första kommunpoet. Hur finansieras projektet? Vad var det alla blev så arga på? Vad får Jimmy för reaktioner på sitt projekt i Tranemo?

Jimmy kommer också läsa dikter från sina skildringar av Tranemo kommun.

Jimmy Alm är Sveriges första kommunpoet i Tranemo.

Grith Fjeldmose, kommunalråd för Vänsterpartiet i Göteborg och 2:e vice ordförande i kulturnämnden och tillhör partiföreningen Backa.   

 

Träff 4: Arbetsmarknad – Är låglönearbete lösningen på arbetslösheten? 

Medverkande:
Lovisa Broström

Sverige har idag en arbetslöshet är 7 procent. Är lösningen på detta en ny arbetsmarknadsmodell med flera lågbetalda servicearbeten? Fungerar låglönearbete som en språngbräda eller återvändsgränd för att få människor i arbete?

Lovisa Broström är ekonomhistoriker och verksam som lärare och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid GU. Hennes forskning rör bl.a. olika aspekter på fattigdom såväl historiskt som i nutiden.

 

Träff 5: NATO – Norska Vänsterperspektiv inifrån NATO

Medverkande:
Ingrid Fiskaa
Hanna Gunnarsson

Norge har sedan 1949 varit anslutet till NATO medan Sverige stått utanför alliansen. När Sverige nu tagit stora steg mot ett medlemskap så kan det vara bra att höra om hur den norska vänstern förhåller sig till alliansen och om deras erfarenheter från insidan.

Ingrid Fiskaa är försvars- och utrikespolitisk talesperson för det norska vänsterpartiet SV (Sosialistisk venstreparti) och kommer till Göteborg för att berätta om SV:s allians-, freds- och försvarspolitik.

Hanna Gunnarsson som är Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson kommer också för att berätta om och svara på frågor om Vänsterpartiets politik i frågan. 

 

Träff 6: Förorten – mellan resignation och framtidstro    

Medverkande:
Ove Sernhede
Frida Tånghag

Förorten målas ofta ut som eländets återvändsgränd samtidigt som kulturkritiken uppmärksammar förorten som en plats för kreativt skapande. Miljonprogrammets unga har under senare tid närmast trätt fram som ett estetiskt avantgarde inom många konstnärliga genrer samtidigt som skolorna har uppenbara problem med att fånga upp den kreativitet som frodas hos de unga i dessa områden.

Ge­nom att enbart se ungdomars kulturer som uttryck för hot och vägra lyssna på de insikter och den kritik som utvecklas här kan vi gå miste om väsentliga bidrag till diskussionen om hur samhälleliga pro­blem kan hanteras.

Frida Tånghag ger exempel hur Vänsterpartiet arbetar i Nordöstra Göteborg: Angered, Gunnared och Bergsjön, med att lyssna mer på unga. 

Ove Sernhede är professor emeritus vid Göteborgs universitet och har under lång tid forskat om ungas kulturproduktion i stigmatiserade förorter. Han arbetar för närvarande tillsammans med sju andra forskare i projektet ”Mellan resignation och framtidstro: ett mångvetenskapligt forskningsprogram om utbildningsvägar och lärande bland unga i ’utsatta’ stadsdelar.”

Frida Tånghag är ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i socialnämnd Nordost och riksdagskandidat för Vänsterpartiet i Göteborg. Frida tillhör partiföreningen Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön. 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk