Pressmeddelanden
inuti tunnelbanevagn. Vit text över bilden lyder

Rödgrönrosa vill förbjuda sexistisk och rasistisk reklam

Det offentliga rummet ska kännas tryggt och tillgängligt för alla. Därför föreslår den rödgröna oppositionen att riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistisk reklam införs.

I Sverige är det den branschens självreglerande organ Reklamombudsmannen (RO) som kontrollerar att ICC:s (Internationella handelskammaren) regler för könsdiskriminerande följs.

– Att sätta sin tilltro till näringslivets självsanering fungerar inte. Det könsdiskriminerande reklamen fortsätter att produceras, vilket får konsekvenser för jämställdhetsarbetet. Det är inte möjligt att uppnå jämställdhet så länge annonsörer ostraffat tillåts använda stereotypa och sexistiska bilder av kvinnor och män. Vi som stad har ett stort ansvar gentemot göteborgarna när det gäller den reklam vi hyr ut plats för, säger Grith Fjeldmose (V), oppositionsråd.

Ett sätt för Göteborgs stad att ta ansvar för de bilder och budskap som sprids i det offentliga rummet är att införa riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistisk reklam på stadens reklamtavlor.

– De kommersiella krafterna har ett alltför stort utrymme i det offentliga rummet. Allra värst är inslag av sexualisering och rasism, det hör inte hemma i ett modernt, jämställt och demokratiskt samhälle, säger Karin Pleijel (MP), oppositionsråd.

FN:s Kvinnokommitté har upprepade gånger kritiserat Sverige för den utbredda sexualiseringen av det offentliga rummet och att det inte finns någon lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam.

En rapport som tagits fram av Kvinnolobbyn visar att Sverige är det enda land i Norden som saknar lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. I fjol införde Stockholm etiska riktlinjer för utomhusreklam. Beslutet gäller för reklam på kommunens mark. Liknande regler mot könsdiskriminerande reklam på offentligt ägda plaster finns i London och Norge.

– I Stockholm har detta gett en mer välkomnande miljö för alla i till exempel kollektivtrafiken. Riktlinjerna har tagit bort det grövsta bilderna och texterna från reklamen utan att orsaka problem, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare.

Läs hela förslaget till riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens reklamplatser här. Förslaget kommer att behandlas av kommunfullmäktige under våren.

Presskontakt:

Alice Vernersson (pressekreterare för Vänsterpartiet) [email protected], 0704300277.

Klas Eriksson (Pressekreterare Miljöpartiet) [email protected], 0707611014.

Martin Jordö (Pressekreterare Feministiskt initiativ) [email protected], 0707206001.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk