• Hem
  • Utarbeta en pla...
sida

Utarbeta en plan om att införa sex timmars arbetsdag i förskolan

På många sätt har förskolan lyckats i högre utsträckning än skolan med det kompensatoriska uppdraget. Det är viktigt att värna om förskolans läroplan.

Men det är också viktigt att barngrupperna har en rimlig storlek och att det finns tillräckligt många förskollärare och en hög personalkontinuitet. Att ha en rimlig mängd barn per förskollärare och barnskötare är viktigt för att skapa en bra miljö för barnen.

Idag vet vi att det är svårt att rekrytera personal till förskolor och att arbetsmiljön många gånger är tuff för de som jobbar där. Dessutom är sjukfrånvaron hög, både på grund av att arbetsmiljön inte är tillfredsställande men också på grund av hög risk för smitta.

Just nu pågår försök med förkortad arbetstid på flera arbetsplatser i Göteborg bland annat på en förskola i Bergsjön. Där provar man sex timmars arbetsdag för sin personal. Hittills har resultatet blivit att det blev lättare att rekrytera personal. Tidigare försök med sex timmars arbetsdag visade både på kvalitetshöjning och minskad sjukfrånvaro.

Vi kommer behöva rekrytera många till stadens förskolor framöver. Göteborgs Stad måste vara en arbetsgivare som konkurrerar med de bästa arbetsvillkoren. Med en kortare arbetsdag får vi en mer hälsosam balans mellan arbete och fritid. Att förkorta arbetstiden skapar också fler arbetstillfällen. Genom att dela på jobben kan fler arbeta och istället för att förskolepersonalen sliter ut sig kan fler hjälpas åt. Det är nödvändigt med tanke på den stora personalbrist vi har både nu och i framtiden. Genom kortare arbetstid skapar vi framtidens arbetsliv som attraherar fler.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk