sida

Motionera till valkonferensen

Vad är en motion?

En motion är ett förslag som man lämnar in skriftligt inför större möten som t ex kongresser eller årsmöten. Till valkonferensen den 6 mars 2022 kan alla medlemmar och partiföreningar i Göteborg skriva skriva motioner som handlar om att ändra, ta bort eller lägga till något på distriktsstyrelsens förslag till nytt kommunalpolitiskt program för nästa mandatperiod.

Distriktsstyrelsens förslag till kommunalpolitiskt program finns tillgängligt här.

Motionerna lämnas in via detta formulär och sista datum för att skicka in motioner är den 22 januari.

Mer information om hur du skriver och skickar in motioner följer nedan.

Vem får motionera?

Alla distriktets medlemmar och alla distriktets partiföreningar har rätt att skriva motioner. Man får skriva ensam eller tillsammans med andra medlemmar. Många partiföreningar anordnar motionskrivarmöten in för valkonferensen där man tillsammans hjälps åt att skriva och komma på motioner. Håll utkik efter om din förening anordnar en sådan eller fråga din föreningsstyrelse om det kommer anordnas ett motionsskrivarmöte. Har man en bra idé till en motion men känner sig osäker på hur man ska skriva den, går det alltid bra att höra av sig till expeditionen. Där kan ombudsmännen hjälpa dig med att formulera din motion så att den blir korrekt skriven.

Vad gör man efter man har skrivit motionen?

När du skrivit din motion använder du formuläret som finns tillgängligt  via denna länk för att skicka in motionen. Skulle det av någon anledning vara så att länken inte fungerar eller strular så kan du maila till distriktsexpeditionen på [email protected] så löser vi det tillsammans.

Skicka in din motion här!

Om motionen inte är oss tillhanda senast den 22 januari, vilket är datumet för motionsstopp, kommer motionen inte att behandlas av distriktsstyrelsen eller tas upp på valkonferensen.

Vad händer sen?

Sen kommer distriktsstyrelsen att svara på motionen och skicka ut alla motioner och motionssvar till de som har blivit valda till ombud. På valkonferensen kommer man kunna diskutera alla motioner och sedan besluta om dem.

Hur är en motion uppbyggd?

En motion består i huvudsak av tre delar; en rubrik, en brödtext och ett eller flera yrkanden. I brödtexten motiverar man och argumenterar för sitt förslag och i yrkandedelen presenterar man konkret vad det är man föreslår. Yrkandedelen i en motion ska helst bestå av en eller flera att-satser (förslag). I slutet undertecknar man med sitt namn och partiförening.

Ett exempel på en motion följer nedan.

Torrt om fötterna! (rubrik)

(brödtext) På sidan tio i sitt förslag till kommunalpolitiskt program skriver distriktsstyrelsen att vi under året ska arbeta utåtriktat runt om i staden. Problemet är att det regnar så himla mycket i Göteborg. Därför föreslår jag att Vänsterpartiet ska driva att det ska byggas en stor glaskupol över staden som kapslar in Göteborg och likt ett gigantiskt växthus skapar ett eget microklimat i staden. Detta skulle både göra oss till en väldigt attraktiv turiststad och en unikt torr stad att bedriva aktivistarbete i.

Jag yrkar:

Att vi på sida 10 rad 56 lägger till meningen ”Vänsterpartiet Göteborg ska driva frågan om att glasa in kommunen” (att-sats 1)
Att vi i hela det kommunalpolitiska programmet byter ut alla förekomster av ”Göteborg” mot ”torra Göteborg” (att-sats 2)

Tone Bekkestad, Vänsterpartiet Plaskedammen

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk