• Hem
  • Fråga om nedskä...
sida

Fråga om nedskärningar i socialtjänsten

Interpellation av Jenny Broman (V) till kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Massiva besparingar pågår för närvarande i socialtjänsten i Göteborg. Besparingarna handlar om indragna tjänster för socialsekreterare, minskat förebyggande socialt arbete med barn och familjer samt strängare bedömningar vid myndighetsutövningen.

De som drabbas av nedskärningarna är de mest utsatta i samhället som redan lever på marginalen. Det är familjer med ungdomar som kanske kan räddas från att hamna i missbruk, gäng eller kriminalitet, det är ensamstående mammor med små barn och det är personer med missbruk eller psykisk ohälsa, vars chanser till ett bättre liv drastiskt minskar.

Nedskärningarna handlar också om att dra ned på vräkningsförebyggande arbete mot personer med psykisk ohälsa. Redan idag vet vi att barnfamiljer är särskilt utsatta när det kommer till vräkningar och staden har tidigare arbetat aktivt med att förebygga att inte barn ska vräkas från sina hem.

Kommunstyrelsens ordförande och samarbetspartier uttrycker ofta önskemål om hårdare tag, fler ordningsvakter, poliser och övervakningskameror i framförallt våra socioekonomiskt eftersatta bostadsområden. Samtidigt vet vi att det i dessa områden bor människor, som ofta är de som faktiskt behöver samhällets stöd för att öka chanserna till ett drägligare liv.

Det borgerliga styret skär ned på socialtjänsten vilket är kortsiktigt och helt fel väg att gå. Konsekvenserna av den här formen av nedskärningar blir långsiktiga eftersom de ofta drabbar barn för vilka fattigdom är en del av vardagen. När invånarna får sämre tillgång till det sociala skyddsnätet finns stora risker att den ekonomiska ojämlikheten kommer öka och skillnaderna i livsvillkor bli större. När klyftorna ökar slits samhället isär. Avsaknad av framtidsutsikter till studier eller arbete gör det lätt för unga att dras in i kriminella gäng. Ökade klyftor göder kriminalitet och ökat våld. Allt detta vet vi sedan innan. Trots detta väljer det borgerliga styret att fortsätta skära ned i socialtjänsten.

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:

  • Hur ska du säkerställa att den ekonomiska ojämlikheten inte ökar till följd av nedskärningarna i socialtjänsten?
  • På vilket sätt anser du att barnperspektivet tillgodoses i och med nedskärningarna i socialtjänsten?
  • På vilket sätt kommer du säkerställa att dessa nedskärningar inte ökar det gängvåld vi ser i vissa områden i Göteborg?
  • Hur ska du säkerställa att utanförskap och ytterligare segregation inte ökar när nedskärningarna i socialtjänsten är ett faktum?

Jenny Broman, kommunalråd för Vänsterpartiet

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk