• Hem
  • Ett kommunalt b...
sida

Ett kommunalt byggbolag för att bygga för framtiden

Bostadsbristen är stor i Göteborg. Befolkningen har ökat mer än antalet bostäder vilket leder till fler personer i varje bostad. Ofta är det barnfamiljer som lever trångt i för små lägenheter. Det finns dessutom många unga vuxna som väntar på att få flytta hemifrån.

Bostadsbolagen låter ofta bygga dyra bostadsrätter eller hyresrätter med höga hyror. Det är inte samhällsekonomiskt hållbart att ensidigt låta marknaden styra bostadsbyggandet. Kommunen behöver istället bygga hyresrätter med rimliga hyror som vanligt folk har råd att bo i.

Problem som bidrar till detta är att byggmarknaden är överhettad men också att den präglas av att vara en oligopolmarknad som leder till en mycket hög prisutveckling, bland den högsta i Europa. Boverket har konstaterat att kostnadsutvecklingen för att producera bostäder är likvärdig med våra nordiska grannländer men att prisbilden påverkas också vilket utbud av byggare det finns och de vinster som tas ut i olika led under produktionen. Det är tydligt att problemet med få och stora aktörer på bygg- och materialsidan därmed ökar de priser som slutkonsumenten (hyresgästen) betalar för sitt boende.

I den situation Göteborg befinner sig i, med ett behov av fortsatt högt byggande och av bostäder som människor har råd med gör det situationen prekär inför framtiden. Vi måste arbeta med innovativa modeller för att pressa priserna och för att skapa bostäder för alla för att minska segregationen i vår stad.

Framtiden Byggutveckling skapades som ett steg mot att få ett byggande bolag genom att ta över byggherrerollen. Kommunen kan nu ta fler steg mot att bolaget ska bli ett utförande byggbolag. Genom att bli ett utförande byggbolag kan vi pressa priserna som allmännyttan får betala för sin nyproduktion och därmed hålla hyrorna lägre. Allmännyttan finns också i hela Göteborg och är potentiellt en stark motor för att motverka segregationen men för att de ska vara möjligt krävs rimliga hyror även i nyproduktion.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

Framtiden Byggutveckling AB får i uppdrag att vara totalentreprenör för byggen bolaget utför.

Göteborg Stadshus AB får i uppdrag utreda en plan för att Byggutveckling AB ska bli ett byggande bolag med alla produktionsled för Förvaltning AB Framtiden.

 

Daniel Bernmar (V)                                

Johan Zandin (V)

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk