• Hem
  • Använd markanvi...
sida

Använd markanvisningen för att säkra bostadsförsörjningen

Kommunens bolag Boplats AB har länge varit en så kallad marknadsplats för bostäder, d v s i praktiken en annonsplats för hyresrätter. På grund av att denna lösning strider mot lagen om kommunal bostadsförmedling har bolaget nu omformats till en bostadsförmedling med kötid som avgörande faktor vid förmedlingen. En förändring som utöver att den gör stadens verksamhet laglig länge har varit ett krav från Vänsterpartiet. De bostäder som förmedlas av staden ska självklart fördelas rättvist och transparent. Bostadsmarknaden har allt för länge präglats av diskriminering och mygel.

Fastighetsnämnden har till uppdrag att förvalta göteborgarnas gemensamma marktillgångar. Fastighetsnämnden har också kommunens bostadsförsörjningsansvar. Med dessa två uppdrag har fastighetsnämnden kunnat påverka bostadsutvecklingen i positiv riktning. När fastighetsnämnden säljer kommunens mark till privata fastighetsintressen har det fram till nu varit viktigt att ställa krav för att säkerställa att det allmännas intressen tillvaratas. Därför har Fastighetsnämnden regler och policy för markanvisning där det framgår vilka krav som ställs på företag som får markanvisning.

Avsikten är att säkerställa att våra gemensamma resurser i form av markinnehav används på ett sätt som främjar göteborgarnas intressen. Där finns också en koppling till det andra viktiga uppdraget som nämnden har, nämligen bostadsförsörjningsansvaret. De borgerliga ledamöterna har nu plockat bort kravet på att fastighetsägare som bygger på kommunal mark ska förmedla sina hyresrätter via Boplats. Därmed har nämnden effektivt stängt möjligheten för en stor andel av invånarna att få tillgång till de bostäder som byggs på kommunal mark. Det minskar förmågan för staden att leva upp till bostadsförsörjningskravet och, framförallt, ökar orättvisan på bostadsmarknaden.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

Fastighetsnämnden får i uppdrag att ställa krav på att de bolag som ges en markanvisning lämnar de hyresrätter som ska byggas på den markanvisade fastigheten till Boplats för bostadsförmedling.

 

Daniel Bernmar (V)                                

Johanna Eliasson (V)

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk