Pressmeddelanden
bild på en röd bakgrund

Pilotprojekt med nytt anti-våldsarbete införs på högstadiet

Genom att lära skolbarn att agera mot kränkningar och lindrigare våld så minskar våldet och tryggare skolmiljöer skapas. Efter motion från de rödgrönrosa partierna införs den beprövade kunskapsbaserade feministiska metoden Mentors in Violence Prevention på prov i grundskolor i Göteborg.

Kommunfullmäktige gav vid mötet 26 aug Grundskolenämnden i uppdrag att genomföra pilotverksamhet med den våldsförebyggande metoden Mentors in Violence Prevention (MVP). Både elever och skolpersonal får öva på att se sambandet mellan det lindriga och det grova våldet, förstå att våldet bland annat beror på föreställningar om hur killar ska vara och kunna göra sig fria från dessa destruktiva normer och förväntningar.

– Våld bland unga uppstår inte ur tomma intet. Som lärare ser jag själv hur det är resultatet av lång process där en tuff jargong och gränsöverskridande beteende fått slå rot i en grupp, säger Teysir Subhi, fullmäktigeledamot Feministiskt initiativ. Genom att få barn själva att säga ifrån och ingripa mot kränkande ord och så kallade skojbråk så motverkas hela miljön som leder till våld, fortsätter hon.

MVP är utvecklad av forskaren Jackson Katz 1993 och den står på tre ben: våld, genus och åskådaransatsen. Erfarenheterna visar att den direkta omgivningens reaktioner mot kränkningar och lindrigt våld har stor effekt och att åskådarens roll är en mycket viktig del. De rödgrönrosa partierna föreslog att denna eller likartade metoder införs på alla gymnasier, grundskolor och förskolor – men fick majoritet enbart för pilotprojekt i grundskola.

– Vetenskapen är tydlig när det gäller normer och beteenden hos barn, de redskapen behöver grundas tidigt,säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd. Därför ville vi även se ett medvetet arbete även i förskolan, även om arbetet då måste anpassas efter ålder och kontext.

Utbildningsnämnden har sedan tidigare som svar på de rödgrönrosas motion beslutat att kunskapsbaserade våldsförebyggande metoder implementeras i alla gymnasieskolor, men utan att specifikt peka ut metoden MVP.

– Arbetet bör starta i de skolor som har störst problem med våld och destruktiva maskulinitetsnormer. Det finns också andra liknande metoder som går att använda, det viktiga är att arbetet med våldsprevention får mer fokus, säger Jenny Broman (V), kommunalråd.

Förslaget återfinns även i den rödgrönrosa oppositionsbudgeten för 2021.


PRESSKONTAKTER:

Nå Teysir Subhi (Fi) för en kommentar på 076 346 44 97, [email protected]

Nå Karin Pleijel (MP) för en kommentar på 0725 35 99 78, [email protected]

Nå Jenny Broman (V) för en kommentar på 0739 73 62 53, [email protected]


Pressekreterare:

Martin Jordö (Fi) 0707 20 60 01, [email protected]

Klas Eriksson (MP) 0707 61 10 14, [email protected]

Erik Järvelä (V) 0767 23 29 73, [email protected]

PRESSKONTAKTER:

Nå Teysir Subhi (Fi) för en kommentar på 076 346 44 97, [email protected]

Nå Karin Pleijel (MP) för en kommentar på 0725 35 99 78, [email protected]

Nå Jenny Broman (V) för en kommentar på 0739 73 62 53, [email protected]

Pressekreterare:

Martin Jordö (Fi) 0707 20 60 01, [email protected]

Klas Eriksson (MP) 0707 61 10 14, [email protected]

Erik Järvelä (V) 0767 23 29 73, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk