Pressmeddelanden
Se över Göteborgs infrastruktur och stadsplanering utifrån IPCC:s rapport

Se över Göteborgs infrastruktur och stadsplanering utifrån IPCC:s rapport

Stadens arbete med infrastruktur och stadsplanering måste anpassas utifrån den nya FN-rapporten från IPCC. Stadens trafikinvesteringar ska också ses över. Det föreslår Vänsterpartiet och Miljöpartiet i trafiknämnden.

Den senaste klimatrapporten från FN-organet IPCC 2021-08-09 visar att omfattningen av klimatförändringarna är kraftigare än vad som sannolikt observerats sedan flera årtusenden tillbaka och att utvecklingen accelererar. Mänsklig verksamhet påverkar klimatet och leder till extrema väderhändelser och rapporten uttrycker att riskerna ökat mer än vad som antagits tidigare.  

  • Förutom att minska utsläppen måste vi också förbereda oss för att Göteborg kommer att drabbas hårt av klimatförändringarna och därför prioritera klimatanpassningar och vara beredda att ompröva planer som till exempel ett garage 30-40 m ut i älven vid Skeppsbron, säger Gertrud Ingelman (V), ledamot i Trafiknämnden.  

IPCC:s rapport visar att havsnivåhöjning och extrema väderhändelser som skyfall ökar betydligt snabbare än vad som tidigare antagits. Genom sitt läge vid havet och Göta älv ligger Göteborg i det område som riskerar att drabbas värst i Sverige av effekterna av ett förändrat klimat i form av havsnivåhöjningar, översvämningar, erosion, ras och skred.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill också se över alla planerade investeringar i trafikinfrastruktur, om de bidrar till att minska klimatpåverkan eller om de motverkar klimatomställningen. Infrastrukturinvesteringar för trafik är mycket kostsamma och långsiktiga investeringar. Staden satsar 19 miljarder 2021-2031. Det vi bygger idag påverkar hur vi reser under många årtionden framåt. Det är viktigt att säkerställa att staden inte gör investeringar som går emot klimatmålen. 

  • Vi måste ompröva stadens trafikinvesteringar så de inte lägger krokben för stadens klimatmål. Vi kan inte fortsätta bygga för att biltrafiken ska öka när den behöver minska. Då låser vi fast oss i ett omodernt och skadligt sätt att resa i en storstad.  säger Karin Pleijel, MP, 2:e vice ordförande i trafiknämnden. 

Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram har i bred enighet antagits med delmålet att trafikens klimatpåverkan ska minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010, samt att antal körda kilometer med alla typer av motoriserade vägfordon är 25 procent lägre 2030 jämfört med 2020.

De två förslagen från V och MP i Trafiknämnden bifogas och ska behandlas vid sammanträdet idag.

PRESSKONTAKTER: 

Nå Gertrud Ingelman (V), ledamot i trafiknämnden för en kommentar på 076 229 03 80, [email protected] 

Nå Karin Pleijel (MP), 2:e vice ordförande för en kommentar på 0725 35 99 78, [email protected] 

Pressekreterare

Erik Järvelä (V) 076 723 29 73, [email protected] 

Klas Eriksson (MP) 0707 61 10 14, [email protected] 

Pressbilder finns att få. 

<object class="wp-block-file__embed" data="https://goteborg.vansterpartiet.se/files/2021/08/NYTT-yrkande-MP-V-se-ver-stadens-trafikinvesteringar-efter-FNs-nya-klimatrapport-1-1.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Inbäddning av <strong>Läs yrkandet här.Läs yrkandet här.Ladda ner

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk