Pressmeddelanden

Vi skickar tillbaka högerns ombildningsplaner till ritbordet

Idag ska frågan om AB Framtidens strategi för utsatta områden upp i kommunfullmäktige. Alliansen och Demokraterna har enats kring massiva ombildningar i områden där hyresrätten dominerar, men stöter nu på patrull efter att S, V, MP och Fi har enats om att minoritetsåterremittera ärendet på grund av vad man anser vara ett bristande underlag.

Det var i slutet av april som en majoritet i kommunstyrelsen avslog AB Framtidens förslag till strategi för att få bort hela Göteborg från polisens lista på utsatta områden. Istället röstade en minoritet – bestående av den styrande Alliansen och Demokraterna – igenom ett förslag om att ombilda hyresrätter i områden där hyresrätten dominerar. Eftersom förslaget om ombildningar inte föranletts av någon utredning eller annan analys från sakkunniga tjänstemän vill nu flera oppositionspartier via en så kallad minoritetsåterremiss skicka förlaget till tjänstemännen.

– Högerstyret vill helt utan konsekvensanalys sälja ut tusentals människors hem. Det kan vi inte tillåta. Ett så stort och oåterkalleligt beslut måste skötas mer seriöst än så, säger Jonas Attenius (S), kommunalråd.

Vidare menar partierna att man försöker smyga igenom politik som det saknas stöd för i fullmäktige, då Alliansen och D saknar majoritet.

– Det är oacceptabelt att högerstyret försöker smyga igenom massombildningar av hyresrätter utan att det utretts, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

Miljöpartiets Karin Pleijel trycker på att Alliansens egna företrädare i AB Framtiden, som skulle ansvara för att genomföra förslaget på ombildningar, själva aldrig pekat ut det som ett viktigt verktyg för att minska otryggheten.

– Det borgerliga styret behöver besinna sig med utförsäljningar av bostäder. De borde lyssna på sina egna partiföreträdare inom Framtiden AB, som stödjer en mer balanserad modell, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd.

Feministiskt initiativs gruppledare i fullmäktige Stina Svensson lyfter frågan om vilka grupper som missgynnas av Alliansen och Demokraternas förslag.

– Att stoppa ombildningar är också en jämställdhetsfråga. Kvinnor har lägre inkomst, och att hitta egen bostad är ett av de största hindren för en kvinna att lämna en dålig relation, säger Stina Svensson, gruppledare för Feministiskt Initiativ.

Läs återremissen i sin helhet.

Daniel Bernmar finns tillgänglig för kommentarer.

Presskontakt
Alice Vernersson (V), pressekreterare
Tel: 070 430 02 77
E-post: [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk