Pressmeddelanden

Preemraff Göteborg bör inte tillåtas öka sina utsläpp!

Preem Göteborg vill i en ansökan till mark- och miljödomstolen utöka sin verksamhet vid Preemraff Göteborg. En utökad verksamhet bedöms av bland annat Naturvårdsverket göra Preems anläggning till den sjätte största utsläpparen av fossil koldioxid i Sverige, idag är de den åttonde största. Vänsterpartiet är kritiska till utökningen.

I ett yttrande till mark- och miljödomstolen vill nu Vänsterpartiet i Göteborg att anläggningen inte ska tillåtas öka de fossila utsläppen.   

– Vänsterpartiet anser att Preemraff Göteborg inte bör tillåtas öka den totala mängden utsläpp. Vid produktion av biodrivmedel anser vi att anläggningen ska minska sina utsläpp från fossil produktion i motsvarande eller högre grad, säger Grith Fjeldmose (V), kommunalråd.

Preemraff Göteborg kan idag raffinera 6 miljoner ton råolja per år. Nu ansöker bolaget om att utöver detta också raffinera 1,6 miljoner ton bioråvara per år för att främst tillverka biodiesel. Vänsterpartiet menar dock att frågan om biodrivmedel är komplex.

– Användning av biodrivmedel innebär inte minskade utsläpp här och nu och endast om restprodukter som ändå skulle läckt växthusgaser används är de utsläppsneutrala.  Den typen av restprodukter finns inte i tillräckligt stor mängd för den omfattande tillverkning av biodrivmedel som Preemraff Göteborg vill bedriva, säger Fjeldmose.

Vänsterpartiet Göteborg menar också att det även på längre sikt finns en stor osäkerhet kring biobränslen när det gäller tillgången till förnybara råvaror. Partiet ser risker för att den biologiska mångfalden kommer att påverkas negativt och att odlingsmark som behövs för livsmedelsproduktion behöver tas i anspråk.

Vänsterpartiet ser med den planerade verksamheten också risker för att uppsatta klimatmål inte kommer att nås.

– Preemraff Göteborg är redan en av Sveriges största utsläppare av växthusgaser och en ökning av verksamhetens utsläpp gör det mycket svårt att nå både de nationella, regionala och kommunala klimatmålen, säger Fjeldmose.

Läs yttrandet här.

 Pressekreterare:
Alice Vernersson (V) 0704 30 02 77, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk