Pressmeddelanden
Kvinna tar pulsen på äldre man som håller boll.

Rödgrönrosa kräver granskning av LOV

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill genomföra en extern granskning för att utvärdera införandet av LOV i hemtjänsten. Granskningen ska bland annat undersöka konsekvenserna på äldres omsorg, personalens arbetsmiljö och kommunens ekonomi.

Det har nu gått tre år sedan ett valsystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) infördes i hemtjänsten i Göteborg vilket innebär privata hemtjänstaktörer får etableras fritt. De rödgrönrosa partierna anser att det nu är dags att granska konsekvenserna.

– Vi var kritiska redan när LOV infördes då det i praktiken innebär en privatisering av hemtjänsten vilket skapar en osäkerhet för äldre och personal. Då oron fortfarande kvarstår vill vi nu följa upp konsekvenserna av systemet, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

De rödgrönrosa partierna vill anlita en extern aktör som bland annat ska undersöka vilka konsekvenser LOV har medfört på äldres omsorg, personalens arbetsmiljö, kommunens ekonomi och för programmet Attraktiv Hemtjänst som pågår fram till 2022 och handlar om att göra hemtjänsten mer attraktiv.

– Högerpartiernas argument för att införa LOV var att hemtjänsten skulle bli bättre och mer effektiv. Då systemet varit kostsam för skattebetalarna är det viktigt att undersöka om så blev fallet, säger Bernmar.

Sedan systemet infördes har endast omkring fem procent valt en privat utförare istället för kommunen. Samtidigt har kommunen arbetat med att minska kostnaderna till följd av den förändrade ersättningen som infördes i samband med LOV.

– Det är med andra ord tydligt att LOV misslyckats i den mening att få äldre har valt de privata utförarna. Det är därför viktigt att fler partier nu ställer sig frågan om vem systemet är till för och om det ska finnas kvar, säger Bernmar. 

Arbetsmiljön i hemtjänsten har länge varit ansträngd. Nu hotar Arbetsmiljöverket Göteborgs Stad med vite om inte bristerna rättas till. Bristerna handlar bland annat om teknik, konflikter mellan LOV och Attraktiv hemtjänst och otillräcklig transporttid.

– Arbetsmiljön var ansträngd redan innan LOV infördes, att det nu blivit ännu värre är allvarligt, säger Bernmar.

Förslaget kan läsas här. Det ska behandlas på kommunstyrelsens möte 17 mars.

PRESSKONTAKTER:
Nå Daniel Bernmar (V) för en kommentar på 0736 54 71 65, [email protected]huset.goteborg.se

Pressekreterare:
Alice Vernersson (V) 0704 30 02 77, [email protected]

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk