Pressmeddelanden
Två ledsna kvinnor sitter i en soffa. Kanske gråter de.

Krispaket för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Under förra året ökade anmälningarna gällande våld i nära relation då den isolering som många familjer befunnit sig i under coronapandemin möjliggjort ökad kontroll och våld i hemmet. Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet kräver därför att ett krispaket införs för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Kommunstyrelsen fick senast den 3 mars information om läget gällande våld i nära relationer utifrån socialtjänstens statistik. Det har skett en långsam men stadig ökning under de senaste åren av antalet fall som aktualiseras inom socialtjänsten.

– Kommunen har inte prioriterat frågan om mäns våld mot kvinnor tillräckligt högt, det vill vi ändra på. Därför vill vi införa ett krispaket som innehåller omfattande åtgärder och mer resurser till arbetet med att stoppa våldet, säger Grith Fjeldmose (V), kommunalråd.

De rödgrönrosa partierna vill satsa 42 miljoner kronor på ett krispaket som handlar om att utöka det våldsförebyggande arbetet i skolan, utöka stödet till tjej- och kvinnojourer och ge mer resurser till socialtjänsten.

– För att på riktigt kunna stoppa våldet måste vi satsa på våldsförebyggande arbetet i skolan. Det är av stor vikt att förskolor och skolor arbetar våldsförebyggande för att förändra stereotypa könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare.

De ideella tjej- och kvinnojourerna föreslås både ges utökat stöd och större möjlighet att kunna planera sin verksamhet mer långsiktigt.

– Att utöka stödet till tjej- och kvinnojourer är avgörande för att kvinnor ska kunna få rätt stöd och hjälp. Vi vill därför både säkerställa att kommunens egna verksamheter är tillräckliga och att de ideella jourerna har möjlighet att planera sin verksamhet mer långsiktigt, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd.

Den största delen av krispaketet föreslås gå till socialtjänsten för att utöka insatserna mot våld i nära relationer. Pengarna ska bland annat användas till att anställa fler och genomföra fortsatta kompetenshöjande insatser.

Förslaget kan du läsa här. Det ska behandlas på kommunstyrelsens möte 17 mars.

PRESSKONTAKTER:
Nå Grith Fjeldmose (V) för en kommentar på 0739 19 29 78, [email protected]  

Pressekreterare:
Alice Vernersson (V) 0704 30 02 77, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk