Pressmeddelanden
Spårvagn 4 vid hållplats

Ohållbart med sänkta mål för kollektivtrafiken

Västra Götalandsregionen planerar att sänka målen för hur många som reser med kollektivtrafiken med 30 miljoner resor per år. Detta enligt det förslag till Trafikförsörjningsprogram som kommer att beslutas om under våren. Vänsterpartiet i Göteborg är kritiska och vill tillsammans med MP och Fi att Göteborgs stad ska få tycka till om förslaget innan det beslutas.

– I Göteborg är en väl utbyggd kollektivtrafik avgörande för minskade utsläpp och minskad trängsel. Att minska målsättningen för hur många som reser kollektivt är katastrofalt, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd. 

När Västra Götalandsregionen påbörjade arbetet med det nya Trafikförsörjningsprogrammet var målet att minst 380 miljoner resor ska göras i kollektivtrafiken år 2025. I den version som nu ska behandlas har målet för antalet resor har sänkts till 350 miljoner. Detta samtidigt som befolkningen i regionen under samma period förväntas öka.  

– Redan före coronapandemin fanns problem med trängsel. En minskning av antalet resande i kollektivtrafiken i Göteborg skulle försvåra framkomligheten i trafiken, då risken är stor att fler istället väljer privatbil. Det skulle också försvåra möjligheterna att nå Göteborgs miljö- och klimatmål, säger Bernmar. 

Coronapandemin har inneburit att resandet i kollektivtrafiken har minskat drastiskt. Redan i september 2020 var minskningen 30 procent färre resenärer i kollektivtrafiken i Västra Götaland jämfört med samma period året innan.

– Ur ett smittspridningsperspektiv är det såklart positivt att trängseln har minskat. Men när pandemin är över är det otroligt viktigt att resandet i kollektivtrafiken åter kan öka, säger Bernmar.

I ett förslag till kommunstyrelsen imorgon 3 mars föreslår Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ att Göteborgs stad ska få lämna synpunkter på Trafikförsörjningsprogrammet. 

 

PRESSKONTAKTER:
Nå Daniel Bernmar (V) för en kommentar på 0736 54 71 65, [email protected]

Pressekreterare:
Alice Vernersson (V) 0704 30 02 77, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk