Pressmeddelanden
Äldre kvinna tillsammans med vårdpersonal

Fastanställ personal i äldreomsorgen

Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår att all personal inom äldreomsorgen ska fastanställas för att bland annat motverka smittspridning av coronaviruset.

Den höga andelen tidsbegränsade anställningar inom äldreomsorgen har bidragit till misslyckandet att skydda de äldre från coronaviruset. Därför föreslår Vänsterpartiet och Miljöpartiet att alla visstidsanställningar ska omvandlas till tillsvidareanställningar.

– Det går inte att bygga en stabil verksamhet med en hög andel visstidsanställda. Fastanställningar ger både en trygghet för personalen men är också bra för de äldre som får träffa färre personer, säger Daniel Bernmar (V), 2:e vice ordförande i äldre samt vård- och omsorgsnämnden och kommunalråd.

Både den nationella Coronakommissionen och den externa granskningen av coronakrisen i Göteborg har konstaterat att den höga andelen tidsbegränsade anställningar har bidragit till ökad smittspridning inom äldreomsorgen. Även fackförbundet Kommunals rapport ”Pandemi på äldreboendet” lyfter de otrygga anställningarna som en faktor till att smittan blivit så omfattande.

– De otrygga anställningarna var ett problem redan innan pandemin, men nu har de dessutom bidragit till ökad smittspridning. Vi kan inte längre blunda för problemen, säger Bernmar.

Partierna föreslår dessutom att personer som nyanställs endast ska erbjudas tillsvidareanställning och inte vikariat.

– Det kommer alltid finnas behov av personal i äldreomsorgen och därför finns ingen anledning att erbjuda vikariat, säger Bernmar.

Läs hela förslaget här. Förslaget ska behandlas på äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte imorgon 26 januari.

PRESSKONTAKTER:
Nå Daniel Bernmar (V) för en kommentar på 0736 54 71 65, [email protected]

Pressekreterare:
Alice Vernersson (V) 0704 30 02 77, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk