Pressmeddelanden
Barnhand som klappar häst på huvudet

Rädda föreningen Galaxens verksamhet!

Framtiden för föreningen Galaxen som bedriver en stadslantgård i Bergsjön är hotad. Anledningen är minskat verksamhetsstöd. Därför föreslår Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ att kommunen ska bidra till att föreningens verksamhet kan fortsätta.

1 december tog samtliga partier i Göteborg emot ett brev från föreningen Galaxen som bedriver verksamhet på en stadslantgård i Bergsjön. I brevet framgår att verksamhetsstödet föreningen får kommer att sänkas med 30 procent från år 2021. Detta riskerar att få stora konsekvenser för föreningens verksamhet. 

– Föreningen bedriver en mycket viktig verksamhet som har stor betydelse socialt i området. Vi rödgrönrosa vill därför föra en dialog med Galaxen om på vilket sätt kommunen kan bidra till att verksamheten kan fortsätta, säger Grith Fjeldmose (V), kommunalråd.

Det har bedrivits en stadslantgård på platsen sedan 1978, först i kommunal regi och sedan 1991 i föreningsform. På gården kan unga hälsa på djur, hjälpa till på gården och sedan 90-talet umgås i föreningshuset. Galaxen är en betydelsefull mötesplats för människor i olika åldrar och bidrar bland annat med läxläsning och fritidsaktiviteter.

– Vi rödgrönrosa vill att kommunen ska bidra till att den viktiga verksamheten som föreningen bedriver kan fortsätta. Det ligger nära till hands att dra paralleller med verksamheten på Bergums fritidslantgård som tidigare i år hotades avnedläggning, säger Joel Abrahamsson (MP),  styrelseledamot Familjebostäder.

Stadsgården är placerad i ett område där behoven av välfärdssatsningar och tillgång till fritidsaktiviteter för alla åldrar är mycket stor. Därför anser de rödgrönrosa att det är viktigt att det kommer initiativ från politiskt håll för att värna denna unika verksamhet.

– Vi vill utreda alla möjliga alternativ, det är av stor vikt för området att verksamheten som bedrivs av föreningen Galaxen i Bergsjön kan fortsätta, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare. 

Förslaget från de rödgrönrosa partierna innebär att stadsledningskontoret tillsammans med idrott- och föreningsnämnden och Familjebostäder inleder en dialog med föreningen Galaxen med utgångspunkt i hur verksamheten ska kunna bevaras och utvecklas.  Förslaget kommer behandlas i kommunstyrelsen 16 december.

PRESSKONTAKTER:

Nå Grith Fjeldmose (V) för en kommentar på 0739 19 29 78 eller [email protected]

Pressekreterare:

Alice Vernersson (V) 0704 30 02 77, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk