Pressmeddelanden
Kvinna cyklar på röd cykel i stadsmiljö

Förbättra för cyklister i Göteborg

För ett tag sedan uppmärksammade Göteborgs-Posten en stor undersökning från Cykelfrämjandet där cyklister själva sätter betyg på hur det är att cykla i svenska städer. Göteborg hamnar på sista plats av de 16 större städer som deltog. De rödgrönrosa vill nu se åtgärder för att förbättra för cyklisterna. 

Resandet med cykel i Göteborg har sedan 2011 ökat från en andel på 5,2 procent till 6,7 procent 2019. Detta är inte tillräckligt för att uppnå Göteborgs mål. Det finns idag en stor enighet i att det hållbara resandet behöver öka.

– Trots att vi rödgrönrosa drivit på för cykelsatsningar är det problematiskt att cyklande inte prioriterats mer i förhållande till bilismen. Cykling måste bli mer attraktivt både ur ett klimatperspektiv och ur ett smittspridningsperspektiv. Vi vill därför skapa fler stråk där cyklar prioriteras, rusta upp cykelbanorna och göra det enklare och säkrare att cykla i Göteborg, säger Gertrud Ingelman (V), ledamot i trafiknämnden.

Rödgrönrosa kräver att Göteborgs kommun prioriterar upp arbetet med att förbättra möjligheterna att cykla. Det handlar bland annat om att prioritera ner fordonstrafik till förmån för cyklister och att förbättra kvaliteten på cykelbanorna.  

– Det måste bli smidigare och säkrare för cyklister i Göteborg så att fler börjar cykla. Vi måste snabba på satsningarna på cykeln. Coronapandemin har visat att cykeln är på frammarsch i hela Europa och många fler vill cykla om det bara finns bra förutsättningar. Det säger Karin Pleijel, kommunalråd och 2:e vice ordförande i trafiknämnden.

Andra åtgärder de rödgrönrosa partierna föreslår är sänkta hastigheter för bilar och att göra fler gator i Göteborg bilfria. Partierna kräver också ökade resurser till cykelinvesteringar jämfört med idag. 

– Cyklister ska inte enbart finnas på cykelbanor, utan de måste få ta plats på alla gator. Det kräver både mindre intensiv biltrafik och lägre hastigheter, säger Stina Svensson, gruppledare Feministiskt initiativ.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ har skickat in en motion där de föreslår en rad konkreta åtgärder för att lösa problemen. Bland annat att cykelgator ska införas i centrum, fler gator ska göras bilfria för en levande stadsmiljö och utreda vilka åtgärder som behövs för att minska trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag. Läs hela motionen här.

Presskontakter:

Nå Gertrud Ingelman (V), ledamot trafiknämnden för en kommentar på 076-229 03 80 eller [email protected]

Alice Vernersson (pressekreterare för V) 070-430 02 77, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk