Pressmeddelanden
Jenny Broman, kommunalråd

Anställ ensamkommande som riskerar utvisning

Rödgrönrosa föreslår att de personer som omfattas av gymnasielagen och har utbildning inom relevanta områden ska få en tillsvidareanställning eller avtal om anställning i kommunen.

2018 infördes Gymnasielagen som möjliggör för asylsökande att få tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter fullgjorda studier har de sex månader på sig att söka arbete och därigenom få tillstånd att stanna i Sverige. Det behöver antingen vara en fast anställning eller ett avtal om anställning i minst två år.

– Många i den här gruppen har utbildat sig i Sverige och gjort viktiga insatser i välfärden, vi vill därför att kommunen ska anställa de som har rätt kompetens, säger Jenny Broman (V) kommunalråd för Vänsterpartiet.

Förslaget innebär kommunen ska möjliggöra för personer som omfattas av gymnasielagen och har utbildning inom relevanta områden att få tillsvidareanställning eller avtal om anställning för minst två år. Dialog ska genomföras med de fackliga organisationerna.

– Halmstads kommun har nyligen infört en liknande rutin som möjliggör fast anställning utan provanställning för asylsökande som omfattas av gymnasielagen, vi vill pröva samma modell i Göteborg, säger Broman.

Regeringen har meddelat att de vill se lättnader, men dessa kommer i så fall införas först andra halvåret 2021. Men många ensamkommande har inte möjlighet att vänta så länge.

– Det har varit svårt för många att få ett arbete under pandemin. Som arbetsgivare vill vi nu ta ansvar och bidra till en lösning för de ensamkommande, säger Broman.

Jenny Broman menar även att många ensamkommande som omfattas av gymnasielagen lever under stor oro om de kan få stanna i Sverige.

– Långa handläggningstider och en kraftigt åtstramad asylpolitik har gjort att många i den här gruppen lever i stor stress och osäkerhet. Vi vill göra det vi kan för att hjälpa dem.

Yrkandet kan du läsa här. Det ska behandlas på kommunstyrelsens möte 11 november.

 

PRESSKONTAKTER:
Jenny Broman är tillgänglig för en kommentar mellan 11:15-13:00 på 0739 73 62 53 eller[email protected]  

Pressekreterare:
Alice Vernersson, 0704 30 02 77, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk