Pressmeddelanden
Äldre kvinna tillsammans med vårdpersonal

Ge lönebonus till personalen i äldreomsorgen!

Vänsterpartiet föreslår att personalen i äldreomsorgen ska få en ekonomisk ersättning för deras insatser under pandemin. Tanken är att ersättningen ska betalas ut i slutet av året.

Vänsterpartiet anser att de som arbetat inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården under våren har varit särskilt hårt belastade och därför förtjänar en ekonomisk ersättning. Ersättningen blir omkring 5000 kronor, 1000 kronor extra i månaden under mars till och med juli för de som arbetat heltid. Innan pengarna betalas ut ska dialog med berörda fackliga organisationer genomföras.

– Pandemin har krävt otroliga insatser av vår personal i äldreomsorgen, vi vill därför visa personalen att vi sett hur hårt de jobbat, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

Prognoserna visar att en majoritet av stadsdelsnämnderna gör ett stort överskott med flera hundra miljoner.

– Det är orimligt att lägga pengarna på hög i kommunen. Vi anser att pengarna bättre hör hemma i personalens plånböcker, säger Bernmar. 

Samtidigt föreslår de styrande borgerliga partierna att den särskilda anställningstryggheten för Göteborgs stads anställda ska avvecklas.

– Göteborgs högerstyre kan inte uppvisa en sämre taktkänsla. Deras tack till de som kämpat mot pandemin är otrygga arbetsvillkor, säger Bernmar.

Förslaget kommer behandlas på kommunstyrelsen 16 september. Läs hela förslaget i den bifogade filen.

Presskontakt
Nå Daniel Bernmar direkt på telefonnummer 0736 54 71 65, han är tillgänglig fram till kl. 13:00.

Alice Vernersson (pressekreterare för Vänsterpartiet) 0704300277, [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk