Pressmeddelanden
mörkt bilgarage

Rekorddyr nota för Skeppsbrogaraget

Parkeringsbolagets styrelse beslutade idag att bolagets framtida ekonomi kan riskeras om parkeringsgaraget i projekt Skeppsbron byggs. Nu signalerar styrelsen för bolaget till kommunfullmäktige att bolaget behöver ekonomiskt tillskott ifall garaget byggs.

Projekt Skeppsbron inklusive ett underjordiskt garage med 700 platser ute i älven har varit uppmärksammat.  Kostnaden per p-plats uppskattades redan 2017 till 1,18 miljoner kronor. Nu signalerar styrelsen i Parkeringsbolaget att garaget inte kommer ge den avkastning som krävs.

– P-bolagets svar visar att kommunens verkliga kostnad för Skeppsbron är betydligt högre än de siffror som presenterats för fullmäktige. Staden går enligt beräkningarna 330 miljoner minus på exploateringen av Skeppsbron, säger Gertrud Ingelman.

Bolagets styrelse beslutade i juni 2016 att genomföra projektering av parkeringsanläggning med en investeringsram på 630 miljoner kronor. Inom mindre än ett år kom de första indikationerna på ekonomiska avvikelser på uppemot 200 miljoner kronor.

Även beräkningarna av hur många p-platser som behövs i området har förändrats. Sedan ursprungsplanen för Skeppsbron beslutades uppskattar Trafikkontoret nu att behovet är cirka 400 p-platser, snarare än 700 p-platser.

– Det krävs bara 150–200 besöksplatser vid Skeppsbron efter de nya riktlinjerna och då är det onödigt att bygga fler, säger” Gertrud Ingelman (V).  

En enig styrelse för Parkeringsbolaget anser att kajgaraget i sig ger inte den avkastning som bolaget måste ha för att investera. På förslag av V, MP och D i styrelsen skickas därför frågan tillbaka till kommunfullmäktige.

– Styrelsen säger att om förslaget ska kunna accepteras utifrån styrelsens ekonomiska ansvar måste kommunfullmäktige garantera aktieägartillskott för infrastrukturdelen och dess eventuella fördyringar, säger Gertrud Ingelman (V).

Presskontakt

Marie Brynolfsson (vik. pressekreterare för Vänsterpartiet) [email protected], 0731-501157

Gertrud Ingelman 2:e vice ordförande Parkeringsbolaget, 0762-290380

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk