Pressmeddelanden

Göteborg behöver en plan mot sexköp

Göteborg saknar en plan mot sexköp och för stöd till personer som riskerar att utnyttjas i prostitution. Därför föreslår nu de rödgrönrosa partierna och (S) att en plan tas fram.

– Att Sveriges näst största stad inte har en aktiv plan för att bli av med att män köper sex, och att stödja de som riskerar att drabbas av det, är ett tecken på hur lågt frågan varit prioriterad, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare.

Media har under senaste tiden uppmärksammat flera offentliga män som anser sig ha rätt att köpa sex. Enkäter visar att var tionde svensk man någon gång har köpt sex. 
I regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel framgår det att kommunerna, främst genom socialtjänsten, har ansvar för att bistå med insatser för att stödja personer i prostitution. En tredjedel av landets kommuner har en handlingsplan för att hjälpa de som har erfarenhet av sexuell exploatering, men inte Göteborg.

– Det pågår redan en del arbete i Göteborg, exempelvis genom den kommunala Mikamottagningen som vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Men det är uppenbart att vi behöver göra mer och prioritera frågan högre, säger Grith Fjeldmose (V), kommunalråd.

Rödgrönrosa och (S) vill förstärka arbetet och även bredda med ett förebyggande och stödjande arbete. Flera nämnder och bolag kan bidra för att upptäcka prostitution och sexuell exploatering, och för att kunna göra det krävs utbildning och nya rutiner.

– Alltför många unga säljer sex som självskadebeteende eller för att kunna finansiera ett missbruk och här har elevhälsan men också lärare bäst chans att upptäcka utsattheten, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd.

Även arbetet mot de män som är faktiska och framtida sexköpare ska ingå i planen, bland annat med arbete mot skadliga maskulinitetsideal i skola.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om förslaget på onsdag 17 juni.  Yrkandet bifogas.

Presskontakter:

Alice Vernersson (pressekreterare V) [email protected], 070-430 02 77

Martin Jordö (pressekreterare Fi) [email protected], 070-720 60 01

Klas Eriksson (pressekreterare MP) [email protected], 070-76 11 01

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk