Pressmeddelanden
Blå buss kör förbi gräsyta på kvällen

Rädda skolkorten på kvällstid för högstadieeleverna

Eleverna i årskurs 6–9 riskerar att förlora sina fria resor i kollektivtrafiken klockan 19–22 på kvällarna. Västtrafik har sagt upp det avtal som fanns.

– Det är väldigt illa om högstadieelever inte längre kan resa fritt med kollektivtrafik kvällstid. Särskilt illa är det för de elever som kommer från hem med sämre ekonomi och som till exempel behöver ta sig till och från fotbollsträningen i en annan stadsdel. Vi vill att unga ska se det som självklart att resa med ett klimatvänligt alternativ, så att de fortsätter att resa kollektivt även som vuxna när de kan betala sina resor själva. Det säger Bosse Parbring som är andre vice ordförande i grundskolenämnden för Miljöpartiet. 

I samband med det nya zonsystemet för kollektivtrafiken vill Västtrafik inte längre subventionera skolkorten kvällstid. Avtalet har sagts upp från 1 juli. Nu föreslår de rödgrönrosa i grundskolenämnden att staden omedelbart omförhandlar avtalet.

– Vi anser att kostnaden borde vara en förhandlingsfråga med Västtrafik och inte något som kan fastställas ensidigt av en part. Vi vill därför att staden omförhandlar så att skolkorten finns kvar kvällstid till så låg kostnad som möjligt, säger Jenny Broman, ledamot för Vänsterpartiet i grundskolenämnden.

Grundskolenämnden har möte imorgon tisdag 21 april.

Yrkandet kan du läsa här.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk