Pressmeddelanden

Rödgrönrosa satsar 20 miljoner till en fond för kulturen

Coronapandemin har drabbat Göteborgs kulturliv hårt. Därför vill de rödgrönrosa partierna ge kulturnämnden 20 miljoner extra för att inrätta en fond som kan stötta krisande kulturverksamheter.

– Kulturen var redan innan pandemin hårt pressad av de borgerligas nedskärningspolitik. Nu krävs ett konkret och snabbt ekonomiskt stöd till kulturen i Göteborg, säger Grith Fjeldmose (V), andre vice ordförande i kulturnämnden.

Fonden ska kunna ge stöd till såväl fria kulturutövare och grupper som kulturscener och institutioner. Satsningen är, till skillnad från i exempelvis det borgerligt styrda Stockholm, nya pengar till kulturnämnden som tas från kommunens resultat 2020.

– Kulturen är samhällets livsluft och Göteborg är helt beroende av ett vitalt kulturliv som står starkt även efter krisen, säger Lars-Olof Karlsson (MP), ledamot kulturnämnden.

De rödgrönrosa är oroade över att scener läggs ner samt att fria kulturutövare och kulturföreningar av ekonomiska skäl behöver avveckla sina verksamheter.

– För att rädda scener och aktörer i Göteborg kan vi behöva tänja på regler kring statsstöd, men det är nödvändigt givet den situation kulturlivet befinner sig i, säger Ulrika Centerwall (Fi), ledamot kulturnämnden.

Läs förslaget i sin helhet här.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk