Pressmeddelanden
illustration av coronaviruset

Göteborg behöver ta krafttag mot pandemin

De rödgrönrosa partierna Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ presenterar idag ett kraftfullt ekonomiskt paket för att Göteborgs Stads verksamheter ska klara effekterna av coronapandemin. Stadens verksamheter behöver tydliga signaler att kostnader förknippade med pandemin ska finansieras kommuncentralt.

Förslaget från de rödgrönrosa går ut på att begränsa smittspridning och skydda äldre samt utsatta grupper. Verksamheterna ska fortsätta fungera nu när liv och samhällets funktioner ska räddas. Särskilt fokus ska läggas på bemanning, rekrytering och arbetsmiljö för att säkerställa göteborgarnas nödvändiga välfärdsbehov samt att förhindra fattigdom och social utslagning.

Staden ska, enligt förslaget från de rödgrönrosa, ta fram ett åtgärdspaket för att rädda jobb, underlätta för ett hållbart näringsliv och företagare samt genomföra utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Skolan behöver ha ett fortsatt kunskapsfokus och se till att alla elever får avgångsbetyg.

– Nu är det liv som ska räddas. Göteborg behöver ta ett krafttag mot pandemin och stadens verksamheter behöver tydliga signaler att staden är beredd att ta kostnaderna, säger Daniel Bernmar, kommunalråd i opposition för Vänsterpartiet.

Igår meddelade det borgerliga minoritetsstyret och Socialdemokraterna ska försöka hantera effekterna av coronapandemin med minsta möjliga majoritet, 41 av 81 mandat, i kommunfullmäktige.

– Vi måste sätta in kraftfulla åtgärder för att skydda göteborgarna från pandemins effekter. Alla verksamheter måste fungera och stadens politiker behöver tillsammans ta ansvar för att få fram resurser. Istället för bred enighet har de borgerliga partierna valt att skapa en koalition med minsta möjliga marginal, det beklagar vi men hoppas att de väljer att ansluta sig till vårt förslag,  säger Karin Pleijel, kommunalråd i opposition för Miljöpartiet.

För att begränsa smittspridningen så effektivt som möjligt är det, enligt Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, befogat att göra avsteg från Stadens riktlinjer och regelverk. Utgångspunkten är att åtgärderna inte ska ge negativa effekter på andra viktiga områden så som klimatet, jämlikheten och mänskliga rättigheter. Arbetet ska främja trygghet och social sammanhållning i Göteborg i bred samverkan med andra aktörer. Det är speciellt viktigt att se till utsatta gruppers situation och våld i nära relation.

– Staden behöver brett och tydligt ledarskap nu. Det går inte att snåla sig genom en kris, det här slår direkt mot utsatta grupper, säger Stina Svensson, gruppledare Feministiskt initiativ.

Läs yrkandet: Yrkande angående finansiering av ökade kostnader kopplade till Coronakrisen.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk