Pressmeddelanden

Självklart ska Göteborg anta WWF:s kommunutmaning inför Earth Hour

De rödgrönrosa föreslår att Göteborgs Stad antar Världsnaturfondens, WWF, utmaning till samtliga svenska kommuner att påbörja omställningen för att rädda klimatet och den biologiska mångfalden.

– Det borde vara självklart att staden antar utmaningarna för att lyfta miljö- och klimatarbetet. Göteborg får en möjlighet att jämföras med, och pushas av, andra kommuner. Staden gör mycket redan idag, men inte tillräckligt för nå miljömålen, säger Karin Pleijel, kommunalråd i opposition för Miljöpartiet.

Världsnaturfondens utmaning inför Earth Hour 2020, den 28 mars, innehåller tolv utpekade områden. De handlar bland annat om att införa miljözoner, restaurera våtmarker och att ha tydliga mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

– Utmaningen kräver konkret handling och investeringar vilket också är nödvändigt för att nå stadens redan beslutade mål om hållbara och rättvisa utsläpp, säger Grith Fjeldmose, kommunalråd i opposition för Vänsterpartiet.

WWF utmanar alla landets kommuner eftersom kommunerna har en nyckelroll i klimatarbetet. Kommuner står för en stor offentlig konsumtion, påverkar genom upphandling och ansvarar för den fysiska samhällsplaneringen.

– Vi vet att vi har kort tid på oss att sänka Göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp om vi ska nå klimatmålen. Att anta WWF-utmaningen gör att Göteborg stad måste inventera, redovisa och kan jämföra hur långt det arbetet har kommit, säger Stina Svensson, gruppledare Feministiskt initiativ.

Yrkande angående WWF:s kommunutmaningar behandlas av kommunstyrelsen den 25 mars.

Läs mer om kommunutmaningen.

 

Presskontakt:
Jöran Fagerlund (V), pressekreterare, 073-765 14 49

Klas Eriksson (MP), pressekreterare, 070-761 10 14

Martin Jordö, (Fi), pressekreterare, 070-720 60 01

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk