Pressmeddelanden
kvinna som håller upp handel framför ansiktet. Bilden känns hotfull.

Vänsterpartiet kräver handlingsplan för insatser till personer som säljer sex

En granskning från Sveriges Radio visar att endast en tredjedel av landets kommuner har en handlingsplan för att hjälpa personer som säljer sex eller riskerar att hamna i prostitution. I Västra Götalandsregionen är det enbart två kommuner (Trollhättan och Åmål) som har en sådan handlingsplan. Nu föreslår Vänsterpartiet att även Göteborg ska ha en sådan plan.

– Rätten att bestämma över sin egen kropp ska inte vara förhandlingsbar och det ska därför självklart vara förbjudet att köpa sex. Sexköp är en del av det sexualiserade våldet. Sexköpens underliggande budskap är att kvinnor är en handelsvara som män har rätt att köpa, säger Grith Fjeldmose, kommunalråd för Vänsterpartiet.

Det pågår redan arbete för att hjälpa personer som säljer sex i Göteborg. Här finns till exempel den kommunala Mikamottagningen som bland annat arbetar uppsökande med samtalsstöd och stöd vid myndighetskontakter. Enligt Vänsterpartiet behöver mer göras och en handlingsplan kan se till att alla verksamheter drar åt samma håll.

– Det är dags att Göteborgs Stad tar ett helhetsgrepp när det gäller personer som redan blir utsatta för sexköp eller riskerar att hamna i prostitution, säger Grith Fjeldmose, kommunalråd för Vänsterpartiet.

Mycket arbete görs av civilsamhället, bland andra kvinno- och tjejjourer, som på olika sätt arbetar med att ge skydd och stöd till personer som säljer sex.

– Jourerna har en betydelsefull roll i och med att utsatta personer ofta vänder sig till dem för att söka hjälp att komma ur sin situation. Samtidigt saknar jourerna långsiktig finansiering vilket påverkar stabiliteten och förutsägbarheten i deras verksamhet, avslutar Grith Fjeldmose, kommunalråd för Vänsterpartiet.

Förslaget från Vänsterpartiet behandlas av kommunstyrelsen på onsdag och går att läsa på stadens hemsida.

Presskontakt
Grith Fjeldmose, kommunalråd i opposition Vänsterpartiet, 073-919 29 78

Jöran Fagerlund, pressekreterare Vänsterpartiet, 073-765 14 49

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk