Pressmeddelanden
Kanin på gräsmatta

Bergums fritidslantgård blir kvar

Bergums fritidslantgård har varit hotad av stängning. Idag ställde sig kommunstyrelsen bakom ett yrkande från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Demokraterna att fritidslantgården ska drivas vidare. 

– Det var viktigt att det blev ett snabbt beslut om att verksamheten blir kvar. Nu får de anställda och deltagarna i den dagliga verksamheten arbetsro, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition. 

Djuren och besöksverksamheten ska överföras till en förening och den dagliga verksamheten kommer även i fortsättningen kunna inriktas mot skötsel av gårdens djur.  

– Det är bra att driften överförs till en förening. Föreningen kommer kunna söka bidrag från kommunen och på så sätt säkra verksamhetens framtid , säger Grith Fjeldmose (V), kommunalråd i opposition.

För att hantera det ekonomiska underskottet för år 2020 biföll kommunstyrelsen förslaget från de rödgrönrosa att överföra 1,7 miljoner från den pausade arenautredningen till SDN Angered. 

– Alliansen valde i sin budget att underfinansiera verksamheten, det har vi nu rättat till, säger Grith Fjeldmose (V), kommunalråd i opposition.

Kontakt

Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition
072-535 99 78

Max Reijer, politisk sekreterare (MP)
[email protected], 0728-567876

Grith Fjeldmose (V), kommunalråd i opposition
073-919 29 78

Jöran Fagerlund (V), pressekreterare
[email protected], 073-765 14 49

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk