Pressmeddelanden
Kvinna i soffa läser. Bokhyllor i bakgrunden.

Rödgrönrosa pausar Alliansens oacceptabla nedmontering av Göteborgs kulturliv

De rödgrönrosa fick vid dagens sammanträde med sig Demokraterna på en paus för Alliansens nedskärningar inom kulturnämnden. Dessutom är det tveksamt om Alliansens förslag till beslut ens är lagligt. På initiativ av de rödgrönrosa begär kulturnämnden nu utökade anslag för att klara verksamheten.

– Det är allvarligt med så stora neddragningar på stadens kulturliv, bland annat på kulturskolan. Det försämrar göteborgarnas livskvalitet. Det är oseriöst av Alliansen att komma med förslag på vilka verksamheter som ska läggas ner bara timmar före beslut ska fattas, säger Lars-Olof Karlsson (MP), ledamot kulturnämnden.

Varken kommunstyrelsen eller kulturnämnden har några inplanerade sammanträden innan årsskiftet då nämnden måste ha beslutat om budget. Det är enligt de rödgrönrosa Alliansens problem och ansvar att hantera.

– Axel Josefsson och Ann Catrine Fogelgren får vänja sig att de inte ensamma håller i taktpinnen i staden. Om de lägger kommunstyrelsens och kulturnämndens sammanträden utan tidsmarginaler och sedan föreslår stora nedskärningar några timmar innan sammanträdet får de leva med konsekvenserna, säger Grith Fjeldmose (V), andre vice ordförande i kulturnämnden.

I Alliansens förslag fredas efter medborgarnas protester biblioteken men flera verksamheter får minskade anslag: sommarunderhållningen. Kulturnatta, danssatsningen, bokbussarna samt utvecklingen av kulturskolan. Dessutom ska 16,7 miljoner kronor sparas bland annat genom att inte anställa tillräckligt med personal, inte satsa på att bli en attraktiv arbetsgivare på samman nivå som andra förvaltningar samt att hyvla vissa budgetramar.

– De borgerliga partierna måste sluta hyvla, kulturen är ingen ost, säger Grith Fjeldmose (V), andre vice ordförande i kulturnämnden.

Under nästa år vill M, L och KD dra in utvecklingsarbetet av kulturskolan med motiveringen att stadsdelsnämnderna ska läggas ner. De rödgrönrosa menar tvärt om att just därför är det viktigt att utveckla kulturskolan. Kulturförvaltningen framhåller i riskanalysen att beslutet kan minska barn och ungas inflytande, försvåra möjligheten att utöka tillgängligheten för nya målgrupper samt försvåra arbetet med en jämlik kulturskola.

– Som bibliotekarie tänker jag inte låta Alliansen yxa ner bokbuss och skolbiblioteksverksamhet utan att försöka ta strid för dem. De här neddragningarna skulle drabba de resurssvaga i samhället allra värst, säger Ulrika Centerwall (Fi), ledamot kulturnämnden.

För att få ihop budgeten föreslår Alliansen att nämnden ska använda eget kapital samt odefinierade intäkter eller besparingar på 3,6 miljoner kronor där ökade avgifter för skolbiblioteken nämns som exempel. De rödgrönrosa ifrågasätter om det ens är lagligt att fatta det beslut som Alliansen föreslog och vältra över ansvar för, och beslut om, nedskärningar på förvaltningen.

– Kommunallagen är tydlig att kvalité och omfattning är nämndsfråga. Det råder delegationsförbud på nedskärningar, avslutar Grith Fjeldmose (V), andre vice ordförande i kulturnämnden.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk