Pressmeddelanden
Två äldre kvinnor som ler

Vänsterpartiet vill lyfta äldreomsorgen

Fler undersköterskor och omsorgshandledare ska anställas till äldreboenden för att öka kvaliteten.
– Fler kollegor kommer rent konkret innebära mindre stress, säger kommunalrådet Daniel Bernmar, (V).

God kvalitet och bra bemötande i äldreomsorgen hänger tätt samman med att de anställda är tillräckligt många, och har rätt kompetens.

– Tyvärr har äldreomsorgen fått minskade resurser under året som gått. Tack vare införande av LOV har det viktiga utvecklingsarbetet med attraktiv hemtjänst tappat fart. Det arbetet har vi inte råd att förlora, säger Daniel Bernmar, kommunalråd (V).

Hemtjänstpersonal har länge haft för låg bemanning i förhållande till arbetet som ska utföras. Det beror på att ersättningen inte täcker alla personalkostnader eller tid att förflytta sig mellan hemtjänstbesöken.

– Vi behöver också titta på andra kvalitetshöjande insatser och metoder för de äldre. När det gäller demensomsorgen ser vi att djur har en positiv inverkan på äldres mående, därför vill vi att staden ska arbeta mer aktivt med djur som metod, säger Bernmar.

Satsningen består av:

  • Fler undersköterskor ska anställas i verksamheterna.
  • Omsorgshandledartjänster i hemtjänsten som avvecklats ska återbesättas
  • Omsorgshandledare ska anställas till äldreboenden för att öka kvaliteten ytterligare.
  • Högre ersättning till hemtjänstutförarna.
  • Anställa särskild personal som ska arbeta mot äldreboenden med terapihundar.

I den rödgrönrosa budgeten för 2020 satsas 65 miljoner på äldreomsorgen. Budgeten presenteras i sin helhet 21 oktober klockan 10.30 på Världslitteraturhuset.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk