Nyheter
Ronny Bengtsson, bostadsaktivist

Kampen för hem och gemenskap

Hos Hyresgästföreningen på Mariagatan 1 är det fullt hus. En bokashi-workshop har ikväll lockat många besökare till den lilla lokalen i hjärtat av Majorna. I ett angränsande rum, belamrat med papper, böcker och affischer, sätter jag mig ned med Ronny Bengtsson – ordförande i Hyresgästföreningen Västra Göteborg och (relativt) ny medlem i Vänsterpartiet.

Det var för två år sedan som Ronny Bengtsson tog steget in i partiet. Efter att han i många år hade varit engagerad i olika former av nätverk, där partipolitik mest skapade splittringar och låsningar, så krävdes det en del funderande innan det kändes rätt. Till slut, efter en liten knuff från en veteran inom partiet som menade att ”nu är det dags”, var tiden mogen och Ronny gick med i Vänsterpartiet, där han idag är medlem i Majorna­föreningen. Ett beslut som han verkar nöjd med:

–  Jag kom, efter mycket funderingar, fram till att jag får gå med i Vänsterpartiet om jag vill medverka till samhällsförändring även den parlamentariska vägen. Vänsterpartiets politik känns rätt för mig.

Engagemanget har alltid funnits där för Ronny, ända sedan 70-talet. Han beskriver det som att man under den tiden lätt blev mer aktiv än vad man hade tänkt sig, för det hände så mycket; överallt var det politik och allt ifrågasattes. I början var det i fredsrörelsen som engagemanget tog sig uttryck, sedan följde kärnkraftsomröstningen och EU-omröstningen.

Allt började med en fritidsgård och salsavägran

Vad gäller Hyresgästföreningen började intresset egentligen inte med bostadsfrågan utan med ungdomarnas situation i Majorna.

–  Vid millennieskiftet skulle det sparas massor i stadsdelen. Politikerna stängde en av Majornas två fritidsgårdar, trots föräldrarnas protester och trots att tjänstemännen hade kommit fram till att det skulle skapa otrygghet. Det blev som man hade befarat och lokalen blev bara stående där – tom.

– Jag tyckte att det var slöseri och pratade med Hyresgästföreningen om att försöka göra någonting. Vi startade ett ungdomsprojekt, med utgångspunkt från de ungas önskemål, och lyckades få loss lite pengar. Vi bildade Majornas Samverkansförening, ett nätverk med 30 olika föreningar, och fick efter mycket om och men tillåtelse att hyra den gamla fritidsgården på Karl Johans torg. Där började vi driva ett aktivitetshus för alla åldrar.

– Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande på den tiden, var med på invigningen, jag kommer ihåg att han vägrade dansa salsa, säger Ronny med ett skratt.

För Ronny Bengtsson är bostadsfrågan bred. Det handlar inte bara om rätten till ett hem, som är självklar, utan också om att utveckla ett inkluderande och hållbart samhälle. Om att människor ska kunna träffas någonstans och prata med varandra, för att minska främlingskapet och öka gemenskapen.

Utförsäljningar och marknadshyror hotar

Men det är ett allvarligt läge nu. Ronny menar att det pågår ett systemskifte där bostadspolitiken går från solidarisk till marknadsstyrd. Liberalerna i Göteborg vill ha en kraftig och snabb utförsäljning av hyresrätter, ett förslag som kommer att ingå i Alliansens budget. På nationell nivå hotar regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna att leda till marknadshyror, i ett första skede på nybyggnationer.

Ronny Bengtsson, bostadsaktivist
Ronny Bengtsson mobiliserar hyresgäster för att stoppa utförsäljningar och marknadshyror.

Jag frågar Ronny om vilka konsekvenser vi kan förvänta oss om högerns förslag blir verklighet.

–  Om Liberalernas förslag om utförsäljningar går igenom kan människor tvingas att ta lån för att köpa de lägenheter som de redan har. Kommer det sedan en dipp på bostadsmarknaden och lägenheten sjunker i värde, vilket är särskilt troligt i vissa områden, så är den inte längre värd något som säkerhet. Du måste lämna din lägenhet, där du är rotad, men har fortfarande kvar lånet att betala av. Och var ska du hitta din nästa lägenhet när allmännyttan har sålts ut? Detta är cynisk politik som lockar in människor i en fälla.

–  Vad gäller marknadshyror har Hyresgästföreningen gett ut en rapport som visar att hyrorna skulle höjas med mellan 30–50 procent i Göteborg. Många som får ett sådant påslag på hyran kommer inte att ha någon möjlighet att bo kvar, vi får en undanträngningseffekt. Och marknadshyror kommer inte att leda till att det byggs mer eller till att bostadsmarknaden blir rörligare, det finns forskning som visar det. Det enda som händer är att vi får ett otryggt samhälle.

Hyresgästerna samlar sig

Högerns attack mot hyresrätterna har lett till att Hyresgästföreningen har fått omdefiniera sin roll. Enligt Ronny var föreningen väldigt introvert under många år och ägnade sig mest åt att företräda dem som redan har lägenheter. Efter påtryckningar från olika nätverk inom bostadsfrågan, som till exempel Pennygången, håller det här på att förändras. Hyresgästföreningen håller på att återuppväckas som en bostadspolitisk organisation. Ett tecken på förändringen är det massmöte som föreningen arrangerade på Draken i mars, där över 500 personer från hela staden deltog.

Jag frågar Ronny, som var en av talarna på mötet, hur han upplevde det:

–  Det blev väldigt bra. Det kom fler än vad vi hade trott och det visade sig finnas ett stort intresse för bostadspolitik. Det kommer ta tid att förändra Hyresgästföreningens roll men räkna med att vi kommer synas mer!

Text & foto Josephine Massie

Texten publicerades ursprungligen i Göteborgsvänstern 2/2019

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk