Nyheter

Expert kritiserar regeringen för den inte agerar mot skatteflykt. Vänstern har lösningar.

Idag kritiserar Torsten Fensby, expert på internationell skatteflykt regeringen för att inte agerar mot den pågående storskaliga skattesvindeln, som varit känd i flera månader.  Samtidigt presenterar Vänsterpartiets Tony Haddou konkreta förslag som kan komma till bukt med problemen.

”Slutsatsen är rätt och slätt att vi inte har åtgärdat problemet” säger Fensby till TT angående avsaknad av verksam skattelagstiftning i Sverige.

– Det blir allt tydligare om hur höginkomsttagare gömmer pengar, bolag som planerar bort sin skatt och revisionsbyråer och banker som hjälper till, kommenterar Tony Haddou (V), skattepolitisk talesperson från Göteborg.

Enligt Skatteverkets tidigare bedömning beräknas Sverige förlora 130 miljarder i skatteintänkte varje år, och en stor del går till skatteparadis.

– Varje år blåser världens ekonomiska elit vanliga skattebetalare på tusentals miljarder kronor. I Sverige handlar det om pengar som hade kunnat finansiera våra skolor och vår gemensamma sjukvård, fortsätter Haddou.

Fensby jämför med Tyskland som har en ny lagstiftning på plats för att komma till bukt med skattesvindeln. Socialdemokraterna och den svenska regeringen har däremot inte agerat i frågan. Vänsterpartiet är det enda partiet som har lagt fram konkreta förslag för att stoppa dräneringen av svenska statskassan.

– För att få stopp på skatteskandaler måste Sveriges regering sätta folkets intresse före företag och förmögna individer. Vänstern är de enda har konkreta förslag för att göra det, avslutar Haddou.

Vänsterpartiet föreslår:

 • Kriminalisera skatteflykt och medhjälp till skatteflykt.
  I dag är inte skatteflykt kriminaliserat. Det finns förvisso bestämmelser mot skatteflykt i skatteflyktslagen. Men det enda som händer om man ”döms” för att ha brutit mot skatteflyktslagen är att man blir skyldig att betala den skatt som man skulle ha betalt. Vi menar att skatteflykt och medhjälp till skatteflykt måste kriminaliseras och att fängelsestraff ska kunna utdömas.
 • Offentlig land-för-land-rapportering.
  En öppen land-för-land-rapportering med insyn är ett viktigt verktyg för att öka transparensen och på så sätt bidra till att företagens vinster beskattas där de skapats. Den ska vara offentlig och skattemyndigheter i länder som anslutit sig till denna ska kunna utbyta land-för-land-rapporter med insyn.
 • Förbud mot upplägg enligt cum-cum och cum-ex.
  Inför en 45 dagars karenstid. I Tyskland har en ny lagstiftning antagits som en reaktion på cum-cum- och cum-ex-transaktioner. De nya reglerna innebär att den skattskyldige måste ha varit både civilrättsligt ägare och ekonomisk förmånstagare under 45 dagar före och efter aktieutdelningen.
 • Center mot skatteflykt och penningtvätt bör inrättas.
  Här kan signaler om skatteflykt tas tillvara, bedömas och eventuellt utredas av åklagare. Det krävs också utredningar för att ta reda på omfattningen av skatteuppläggen. Centret ska också bidra med kompetens och kunnande inom området samt sprida information. Till centret kan kopplas ett anti-penningtvätt-team under övervakning av åklagarmyndigheten.
 •  

 

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk