Nyheter

Feministiska segrar – Vänsterpartiet gör skillnad i kommunpolitiken!

Idag är det fyra år sedan Tarana Burkes metoo-rörelse väcktes på nytt av Alyssa Milanos tweet. En tweet som ledde till en löpeld av vidriga vittnesmål från kvinnor över hela världen, inte minst från Sverige där #metoo-rörelsen vuxit sig starkare än någon annanstans.

Vänsterpartiet i Göteborg är ett socialistisk och feministiskt parti, och som ett sådant driver vi utvecklingen för en mer rättvis, jämlik och jämställd stad, både i och utanför parlamenten. Vi har långsiktiga visioner – men också konkreta och genomförbara lösningar. Här listar vi några av de feministiska segrar vi fått igenom i kommunpolitiken de senaste åren.

Kvinnofridsarbete och jämställdhet

År 2015 satsade vi 13 miljoner i budget på Stödprogram för kvinnors organisering, kvinnojourer och kvinnofridsarbete. Stödprogrammet gick ut på att främja kvinnoorganisationer, både nystartade och redan etablerade.  Föreningsbidraget till kvinnors organisering ska tydligt främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. En förening som sökte och beviljades föreningsbidrag för kvinnors organisering var Trajosko Drom, en förening som arbetar för att stärka kvinnor i den romska minoriteten i Sverige.

Förbättrade arbetsvillkor för välfärdsarbetare

En stor majoritet av välfärdsarbetarna är kvinnor. Deras arbetsmiljö och arbetsvillkor är betydligt sämre än resten av arbetsmarknadens. Resultatet är högre sjukskrivningar och sämre livsvillkor. Utöver utökad grundbemanning har vi gjort flera särskilda satsningar på att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren.

Bland annat har vi slopat karensdagen för personalen i förskolan under vinterhalvåret. Vi har även initierat ett stort arbete med strategiska arbetsmiljöplaner inom äldreomsorgen och förskolan. Vi stoppade (o)hälsoscheman inom äldreomsorgen som hade lett till sämre nattscheman. Vi har också utvecklat fler metoder för intraprenader som möjliggör ett större inflytande över arbetsplatsen för personalen.

Sex timmars arbetsdag

När det kommer till försök med sex timmars arbetsdag har Vänsterpartiets inflytande varit absolut avgörande. Det kända försöket på Svartedalens Äldrecentrum pågick under 23 månader, och efter försöket visade sig det att sjuktalen gått ner under första året och inte ökat under andra året, trots att de under samma period ökat i resten av staden. De som deltog i försöket upplevde själva en stor förbättring av deras hälsa, och flera hade börjat vardagsmotionera mycket mer i form av promenader och cykla till arbetet.

Feministiskt självförsvar

Feministiskt självförsvar utgår ifrån feministiska teorier och fokuserar på det sexualiserade våldet som samhällsproblem. Feministiskt självförsvar handlar inte om att lära ut att slåss. Det handlar om att stärka självförtroendet hos både tjejer och killar. Att lära tjejerna att våga säga nej, och att lära killarna att respektera ett nej.

Låglönesatsningar

I budgeten för 2016 avsatte vi 25 miljoner kronor för låglönesatsningar, och under 2015 avsatte vi 68 miljoner kronor för låglönesatsningar och jämställda löner. Det är ett steg på vägen mot att utradera de strukturella löneskillnader som finns mellan kvinnor och män. Genom att utöka löneindex till kvinnodominerade verksamheter såsom vård, skola och omsorg, når vi jämställda löner. Vi har idag historiskt låga skillnader mellan kvinnor och mäns löner.

Ökad grundbemanning i välfärden

I budgeten för 2016 satsade vi 20 miljoner kronor på fler socialsekreterare och förbättrad arbetsmiljö. Även äldreomsorgen och utbildningssektorn har under perioden 2015–2017 fått förstärkt grundbemanning genom att vi satsat 10 miljoner kronor på fler chefer inom hemtjänsten, 160 miljoner kronor respektive 130 miljoner kronor för ökad grundbemanning inom utbildningssektorn och äldreomsorgen. Det är viktigt eftersom de yrkesgrupperna är kvinnodominerade och har hög sjukfrånvaro. Genom att anställa fler blir arbetsbelastningen mer rimlig. Vi har också satsat på att förstärka bemanningen och arbetsmiljön för socialsekreterare.

Hållbart arbetsliv

Genom en pott med stimulansmedel kunde stadens nämnder under 2017 ansöka om pengar för att skapa ett hållbart arbetsliv. Ett av områdena som utgjorde sökkriterium var arbetstidsinnovationer, där flera beviljades medel. Bland annat kunde ett socialkontor i Angered att prova sextimmars arbetsdag.

Nämnderna kunde även söka medel för att låta äldre medarbetare ges möjlighet till att ägna del av arbetstiden till att vara handledare eller mentor för nyanställda. Detta är ett bra sätt att inom äldreomsorgen dels ta tillvara på kompetens, dels ge äldre medarbetare möjlighet till att orka arbeta hela vägen till pensionen. Många kvinnor, framför allt inom äldreomsorgen, orkar inte arbeta heltid hela vägen fram till pensionen, och förlorar därmed pensionsgrundande inkomst.

När Vänsterpartiet är med och styr blir det skillnad. Mer feminism helt enkelt.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk