Pressmeddelanden

Socialsekreterare i Lundby får förkortad arbetstid

Ett socialkontor i Lundby får sänkt arbetstid till sju timmar från och med 1 september. Det är ett av Vänsterpartiets initiativ mot att stegvis införa sex timmars arbetsdag för personalen i Göteborg.

Beslutet innebär att socialsekreterarna på mottagningsenheten för barn och unga i Lundby får sänkt arbetstid från 1 september och ett år framåt. Enligt Monika Djurner (V), 1:e vice ordförande i stadsdelsnämnden Lundby, kommer det leda till en bättre arbetsmiljö.

– Vi valde att sänka arbetstiden för personalen på socialkontoret då de länge haft stor omsättning av personal och en tuff arbetsmiljö. Det är en verksamhet som kantats av besparingskrav under lång tid, säger Djurner.

Utöver att förbättra arbetsmiljön är förhoppningen att fler ska vilja arbeta som socialsekreterare, en yrkesgrupp det råder stor brist på.

– Socialsekreterarna har ett oerhört viktigt jobb genom att ha tid och möjlighet att arbeta närvarande med sina klienter och invånarna i stadsdelen. Med den stora omsättningen som varit på personal finns stor risk att många barn och unga faller mellan stolarna, säger Djurner.

Göteborg har tidigare haft försök med sex timmars arbetsdag. 2016 avslutades det uppmärksammade försöket på Svartedalens äldreboende efter två år. Resultaten från följeforskningen visade att sjukfrånvaron förbättrats med 3,8 procent och att personalen kände sig mer utvilad. Just nu pågår också försök med sex timmars arbetsdag i socialtjänsten i Angered och på en förskola i Bergsjön.

Presskontakt:
Monika Djurner (1:e vice ordförande i SDN Lundby)
072-725 84 71

Alice Vernersson (pressekreterare för Vänsterpartiet) [email protected], 070-430 02 77

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk