Nyheter

Vänsterpartiets förslag till budget för Göteborg 2019

Idag släpps Vänsterpartiets förslag till budget för Göteborgs Stad 2019. I budgeten storsatsar vi på välfärden. Vi vill se en utbyggd välfärd som konkret förbättrar livet för människor. Göteborg ska vara en stad för alla och inte bara några få.

1,4 nya miljarder satsas på välfärden. Pengar som främst ska gå till anställa fler i skola, äldreomsorg och socialtjänst. De som arbetar inom välfärden idag behöver fler kollegor. De nya pengarna ska också användas till att bland annat minska barngrupperna, förkorta arbetstiden, höja lägstalönerna, ge anställda mer tid för sitt arbete och öka kvaliteten i verksamheterna. 

Budgetens största satsning är den på arbetstidsförkortning. Vi satsar omkring 600 miljoner på att i ett första steg mot sex timmars arbetsdag förkorta arbetstiden till sju timmar med bibehållen lön på alla förskolor och alla äldreboenden. Vi vill också genomföra fler försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön och införa 30 timmars arbetsvecka för nattpersonal.

Vi vill också genomföra en lönesatsning på de med lägst löner och en lönesatsning för minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Dessutom satsar vi på att erbjuda kommunala sommarjobb till alla ungdomar i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 1–2 i gymnasiet.

Antalet fritidsgårdar vill vi öka till minst två i varje stadsdel och vi vill öka föreningsbidragen till föreningar i arbetarklassområden. Kulturskolan vill vi bygga ut så att kön försvinner och vi vill utöka bidragen till det fria kulturlivet.

För att kunna bygga ett samhälle för alla och inte bara för de rika måste vi alla hjälpas åt. I budgetförslaget föreslår vi därför en skattehöjning på en krona per hundra kronor.

Vänsterpartiets budget för Göteborgs Stad 2019 tar viktiga steg i riktningen mot ett mer rättvist samhälle. Tillsammans kan vi göra skillnad i Göteborg.

Här kan du läsa hela Vänsterpartiets budget för Göteborgs Stad 2019. Vill du läsa kortversionen istället? Då kan du läsa Vänsterpartiets budgetsatsningar i kortformat.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk