Nyheter

Budget 2019: Vi vill förkorta arbetstiden för förskola och äldreomsorg

Vänsterpartiet vill stegvis införa sex timmars arbetsdag i förskolan och äldreomsorgen för att förbättra arbetsmiljön. Första steget är att förkorta arbetstiden till sju timmar redan nästa år.

Enligt Daniel Bernmar (V), kommunalråd, kommer en förkortning av arbetstiden att leda till en bättre arbetsmiljö.
‒ Med kortare arbetstid blir personalen friskare och mindre stressad. Dessutom får de mer tid över till fritid och familj, säger han.

Förslaget innebär att arbetstiden förkortas till sju timmar med bibehållen lön för personal på förskolor och äldreboenden från och med 2019. Satsningen kostar omkring 600 miljoner. 
‒ Vi ville börja med förskolan och äldreomsorgen då de är två kvinnodominerade arbetsplatser med hög sjukfrånvaro, idag ligger den på omkring 12 procent. Det är alldeles för högt, säger han.
‒ Dessutom går flera i pension tidigt för att de inte orkar arbeta fram till pensionen, fortsätter han.

Utöver att förbättra arbetsmiljön är förhoppningen att fler ska vilja söka sig till förskolan och äldreomsorgen.
‒ Vi är i stort behov av att anställa fler, genom att förkorta arbetstiden gör vi yrkena mer attraktiva, säger Bernmar.

Göteborgs Stad har också haft flera försök med sex timmars arbetsdag. 2016 avslutades det uppmärksammade försöket på Svartedalens äldreboende efter två år. Resultaten från följeforskningen visade att sjukfrånvaron förbättrats med 3,8 procent och att personalen kände sig mer utvilad. Nu pågår två ytterligare försök. Ett i socialtjänsten i Angered och ett på en förskola i Bergsjön.
‒ De här försöken visar att sex timmars arbetsdag funkar. Det finns ingen annan arbetsmiljöåtgärd som ger så här bra resultat. Vi känner oss därför redo att nu ta nästa steg och genomföra en permanent arbetstidsförkortning, säger Bernmar.

Satsningen är en del av Vänsterpartiets förslag till budget för Göteborgs Stad 2019. Hela förslaget till budget presenteras nästa vecka.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk