Nyheter

SPÅRVAGNARNA ÄR GÖTEBORGS SJÄL – LÅT DEN INTE SLITAS SÖNDER

Vänsterpartiet är det enda partiet som är emot förslaget om att stycka upp spårvagnsdriften, som idag är i kommunal regi. Förslaget innebär att den moderatledda Västra Götalandsregionen blir delägare vilket skulle öppna upp för framtida privatiseringar. På torsdag ska frågan avgöras i kommunfullmäktige. 

När förslaget om att stycka upp driften av spårvagnarna kom upp på kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen så var Vänsterpartiet det enda parti som röstade mot förslaget.  
Imorgon, torsdag, ska kommunfullmäktige besluta om förslaget. Om förslaget går igenom kommer den moderatledda regionen bli delägare, något som öppnar upp för framtida privatiseringar av spårvagnarna.
 
Innan kommunfullmäktiges möte arrangerar fackföreningarna Kommunal och Vision, som organiserar de anställda inom Göteborgs Spårvägar, en manifestation i protest mot förslaget.
Spårvagnsdriften ska behållas i kommunal regi! Håller du med? Slut upp på manifestationen och protestera mot utförsäljningen!

 TID: Torsdag den 22 februari kl. 14:30
PLATS: Utanför Kronhuset, där kommunfullmäktige har sitt möte

Länk till Facebook-evenemanget Manifestation mot uppstyckningen av Göteborgs Spårvägar


Marcus Sjömark är spårvagnsförare och en av de anställda på Göteborgs Spårvägar som kommer att drabbas om förslaget om uppstyckning går igenom. Så här säger han om vad det skulle innebära om förslaget går igenom:

Vad innebär förslaget?
Förslaget innebär en början till privatisering och uppstyckning av Göteborgs spårvägar, vilket i sin tur leder till försämrade arbetsvillkor för oss anställda och då framför allt försämrad anställningstrygghet. För folket innebär det en nedmontering av demokratin då folkets inflytande över kollektivtrafiken minskar.

Varför är det viktigt att förslaget inte går igenom?
Privatiseringar leder ju till att kollektivtrafiken skulle styras av privata företags vinstintressen istället för att styras av folkets behov. Dessutom riskerar det att bli en utveckling som den vi sett inom järnvägen, där den ena handen inte vet vad den andra gör.

Vilka arrangerar manifestationen och varför skall man komma dit?
Protesten arrangeras av oss personal på Göteborgs spårvägar, som inte vill bli utsålda. Den som är emot att demokratin monteras ned samt vill att kollektivtrafiken skall vara till för folket, inte privata företags kvartalsrapporter, ska komma till manifestationen och protestera mot förslaget.

Marcus Sjömark, spårvagnsförare, uppmanar alla att komma på manifestationen. Marcus är inte medlem i Vänsterpartiet. 

 

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk