Nyheter

Vi måste fortsätta arbeta för fred!

Nato ut ur Sverige, är en av parollerna för det organisations överskridande nätverk som i veckan kraftsamlar för att demonstrera mot krigsövningen Aurora 17. Vänsterpartiet är en av 36 organisationer inom det nätverket och står bakom den folkliga opinion som inte vill se att Sverige ytterligare närmar sig Nato.


Gertrud Ingelman och Hannah Klang delar flygblad i Brunnsparken. Foto: Hannah Klang

Gertrud Ingelman är en av många Vänsterpartister som engagerar sig och lägger ner många timmar på att prata om Nato och den krigsövning som just nu pågår i Göteborgs skärgård.

– Utländska trupper tillåts att träna krigföring på svensk mark. Det är ett brott mot Sveriges alliansfrihet, något som har varit en förutsättning för 200 år av fred och som tidigare gjort Sverige till en viktig aktör för nedrustning och internationell diplomati, säger Gertrud Ingelman.

Till Sverige kommer sex Natoländer och till Göteborg kommer också amerikanska trupper. På så sätt dras Sverige in i Nato bakvägen och bidrar till att trappa upp spänningarna runt Östersjönoch ökar risken för konflikter och krig.

Motdemonstranterna har visat på att säkerheten minskar genom Värdlandsavtalet. Avtalet medför en stor risk att Sverige dras in i en väpnad konflikt, där Natoländer använder Sveriges territorium och territorialvatten i Östersjön för en väpnad attack mot Ryssland.

– Det riskerar att göra vårt land till en het krigszon där vi kan utsättas för kärnvapenmissiler, bombningar och allt det lidande som krig innebär för civila, medan andra Natoländer på tryggt avstånd kan sända in sina trupper, säger Gertrud Ingelman.

Som ett svar på krigsövningarna har september varit fullt av motdemonstrationer varav den största äger rum lördag 16 september.

– Vi som vill ha fred och ett alliansfritt samarbete måste markera att vi inte vill bli indragna i de krig som Nato skulle kunna vara en del av och som skulle kunna förorsaka förödande effekter för svensk civilbefolkning, säger Gertrud Ingelman.

– Vi måste göra allt vi kan för att inte Sverige ska dras in i krig!


Demonstrera mot Aurora 17

Vill du vara med och demonstrera mot Nato och krigsövningen Aurora 17 kan du gå med på lördag den 16 september 2017.

Samling: Gustav Adolfs torg klockan 13:00
Avgång mot Göta platsen

Talare: Stig Henriksson (V), Gudrun Schyman (Fi), Valter Mutt (MP) samt Robert Mathiasson (K)

Konferencier: Soraya Post (Fi)

Musik: Mikael Wiehe, Slowgold, Nynningen och Vänsterpartiets egen kör RevoluTon.

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk