Nyheter

Tips: så skriver du förslag till vårt politiska program

Med ett år kvar till valet 2018 har du som medlem en unik möjlighet att påverka Vänsterpartiet Göteborgs politik. Du kan nu lämna förslag på vilka frågor vi ska driva i valrörelsen 2018 och i kommunpolitiken 2018-2022.

Du kan lämna dina förslag i vår digitala förslagslåda eller på vår workshop den 9 september. 

Idag publicerar vi några konkreta tips på hur du kan skriva dina förslag. 

Hur jag kan påverka Vänsterpartiets politik Göteborg steg för steg:

Steg 1: Kom på en idé
Vad kan förbättras i Göteborgs kommun? Hur kan Vänsterpartiets politik få större genomslagskraft?

Steg 2: Skriv ner ett förslag
Formulera ditt förslag kortfattat och konkret. Förslaget måste röra Göteborgs kommuns verksamheter (bland annat skolor, äldreomsorg, socialtjänst, trafik, kultur, stadsbyggnad, idrott och förening, personal och miljö- och klimatfrågor).
Exempel 1: Alla elever i Göteborgs skolor ska erbjudas frukt varje dag.
Exempel 2: Alla äldreboenden i Göteborg ska ha solpaneler på taken.
Exempel 3. 100 procent av alla nybyggda bostäder i Göteborg ska vara hyresrätter.

Steg 3: Skicka in ditt förslag
När du har formulerat ditt förslag kan du skicka in det via den digitala förslagslådan eller kom till workshopen 9 september och lämna in ditt förslag skriftligen.

Alla inkomna förslag bereds av distriktsstyrelsen. Utvalda förslag kommer att ingå i Vänsterpartiet Göteborgs politiska program 2018-2022. Valkonferensen 2018 fattar beslut om programmet.   

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk