Nyheter

Vänsterpartiet Göteborg stöttar soparbetarna!

Vänsterpartiet Göteborg stöttar soparbetarnas kamp för att stoppa lönedumpning och försämrade arbetsvillkor. Konflikten, som började i Stockholm och nu har spridit sig till bla. Malmö, handlar om att företaget Reno Norden använder sig av lönedumpning för att vinna ett anbud samtidigt som deras aktieägare ökar sina vinster. Vi är alla beroende av en välfungerande sophämtning, det är en samhällsviktig tjänst som alla kommuner borde garantera sina medborgare. Det är extremt oansvarigt att en kommun tillåter ett privat företag, som bedriver en offentligt finansierad verksamhet, att försämra arbetsvillkoren för sin personal och sänka lönerna.

Vi är tacksamma att soparbetarna tar kampen. Vi lever i en tid där attackerna mot arbetare i olika branscher blir vanligare och hårdare. Den här konflikten är en i en lång rad av attacker från olika arbetsgivare för att försämra arbetsvillkoren för sina anställda. Många av dessa konflikter är konsekvensen av den våg av privatiseringar som har genomförts under decennier, sakta har villkoren för arbetare i Sverige försämrats i takt med dessa. Vid varje konflikt ser vi också smutskastningskampanjer och stark medial påtryckning från näringslivet, syftet är att splittra arbetarkollektivet och försvaga det. I vår egen stad ser vi flera liknande konflikter som fortfarande pågår. Oavsett om det handlar om hotell- och restauranganställdas kamp att stoppa lönehyvlingar, hamnarbetarnas kamp för rätten att organisera sig eller sjukhuspersonalens kamp för bättre villkor. Det är viktigt att vi står enade och stöttar varandra, kampen för en bättre arbetsmarknad angår oss alla!

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk