Nyheter

Daniel Bernmars brandtal på kommunfullmäktige

Idag är det budgetfullmäktige i Göteborg. Daniel Bernmar (V), kommunalråd, tog tillfället i akt för att diskutera de övergripande politiska idéerna och hur vi prioriterar. Här är hans inledningsanförande i gruppledardebatten om ekonomin.

Ordförande, fullmäktige och göteborgare!
Jag börjar med att yrka bifall till förslaget till budget från S, MP och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti. Vi kämpar för det okränkbara människovärdet. 

Det är en kamp som har förts i motvind på senare år. Först på grund av en nyliberal högervåg som svepte över Europa, sedan utifrån den nyfascism och rasism som just nu grasserar i snart sagt hela världen. Nu har den också nått Sverige. Rasismen göds av det kalla Europa som följt i nyliberalismens spår av ökad ojämlikhet. 

En ökad ojämlikhet där Sverige ligger på en förödmjukande förstaplats. Inget land i OECD har haft lika stora ökningar av klyftorna som i Sverige sedan 1985. Sedan 2006 har inkomstklyftorna mellan män och kvinnor ökat med 50 %. Sverige står helt ensamma i sina extrema privatiseringar av de system vi har byggt för att ge alla människor samma chans i livet. Vi är i dag det enda land i världen där riskkapitalister och lycksökare har mer rättigheter än de barn som de ska utbilda. 

Jämlikheten har sjunkit i skola, i livschanser och i sjukvården. Den tidigare borgerliga regeringen har under nästan nio år genomfört reformer som har ökat klyftorna och ökat kommunernas kostnader helt utan att finansiera dem. Urholkningen av kommunernas resurser har gjort situationen mycket svårare – övervältringseffekter till försörjningsstödet och flera stora ofinansierade reformer.

Det är denna bild och mot denna bakgrund vi nu kan summera vad rödgrönrosa åstadkommit under denna mandatperioden. En mandatperiod där vi börjat satsa på välfärden på riktigt. För första gången på årtionden har vi, och regeringen, faktiskt tillfört resurser till de viktiga verksamheterna som bygger vår framtid och i praktisk handling organiserar solidaritet mellan alla göteborgare. 

Ni behöver inte ta mig på orden. Ni kommer få våra satsningar bekräftade av de borgerliga i salen. De borgerliga kommer beskriva de satsningar vi gjort som slöseri, som att vi är ekonomiskt oansvariga och som att vi är näringslivsfientliga. I den borgerliga retoriken är välfärden ett nödvändigt ont, för Vänsterpartiet är det förutsättning för att bygga ett solidariskt samhälle.

Närmare en miljard mer har vi rödgrönrosa satsat under åren som gått. På att ge barn och unga en bättre utbildning, på att ge äldre i behov av stöd en mer meningsfull vardag och på att utjämna skillnader i människors livsvillkor. Vi har från 2011 och fram till i dag omfördelat över ca 500 miljoner kronor från män till kvinnor som lönegrupp. Vi har förstärkt arbetet mot sexualiserat och könsbaserat våld. Vi har gjort skillnad!

Vi vet att det är en Davids kamp mot Goliat att som enskild kommun utradera orättvisor, men vi har verkligen visat i vilken riktning vi vill bygga samhället. Och vi ser också behovet av att göra mer för behoven är stora efter decennier av fel politik. Vänsterpartiet kommer alltid fortsätta stå upp för människovärdet, stå upp för välfärden och stå upp för minskade klyftor.Vi har tydligt pekat ut en riktning för förändring. Vi har visat att tillsammans bygger vi staden. 

Tillsammans tryggar vi människovärdet.
Tillsammans bygger vi en öppen stad. 
En stad där alla människor är välkomna oavsett plånbok.

Detta, precis som tidigare budgetar under mandatperioden, är en budget som sätter människovärdet först genom att förstärka sociala rättigheter, genom att minska klyftor, mellan kvinnor och män, mellan stadsdelar och bostadsområden, mellan människor – äldre som unga – och mellan dem som är födda här och dem som är födda i andra länder. Människovärdet är detsamma. Det kan inget konto i ett skatteparadis fyllt med våra gemensamma pengar ändra på. 

Bifall rödgröna i kommunstyrelsen!

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk