Nyheter

Vänsterpartiets kamp för HBTQ

Kampen för rätten att själtv välja vem man vill vara och hur man vill leva ut sin identitet och sexualitet har även i Sverige varit lång.  1944 avkriminaliserades homosexualitet och så sent som 1979 tog Socialstyrelsen bort homosexualitet ur registret över diagnoser. Men det krävdes hård kamp  och Vänsterpartiet har en stolt historia att se tillbaka på.

Initierade milstolpe

Redan 1973 uttalade riksdagen – på Vänsterpartiets initiativ – att homosexuell samlevnad ”är en ur samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform” En viktig milstolpe.

Talade på första Pride

1977 arrangerades den första frigörelsedagen, en föregångare till dagens Prideparader. Jörn Svensson från Vänsterpartiet var en av de få politiker som deltog som talare.

Likställde byxmyndighetsåldern 

Året därpå likställdes ”byxmyndighetsåldern” till 15 år. En fråga som Vänsterpartiet drivit.

Fick bort sjukdomsstämpeln

1979 tog Socialstyrelsen bort homosexualitet ur registret över diagnoser i Sverige efter en ockupation av Socialstyrelsens trappa av 30–40 ”sjuka” homo- och bisexuella. Även detta hade Vänsterpartiet motionerat om.

Drev igenom lag mot diskriminering

V har sedan 1978 länge verkat för en skyddslagstiftning för
HBTQ-personer genom motioner om lagstiftning mot diskriminering av homosexuella. Lagen gick igenom 1987.

Könsneutral samlevnadslagstiftning 

Redan 1973 hade Vänsterpartiet motionerat i riksdagen om en könsneutral samlevnadslagstiftning. 1988 infördes en lag om samkönade samboförhållanden och 1995 infördes registrerat partnerskap (liknar äktenskap) i Sverige.

Rätt till barn 

På senare år har Vänsterpartiet och HBTQ-rörelsen tillsammans fått igenom den lagstadgade rätten för samkönade par att inseminera och adoptera och till slut avskaffat tvångssteriliseringarna av transpersoner. 

Läkemedel mot HIV

Vänsterpartiet driver frågan om att de som smittats av HIV ska få tillgång till de nya läkemedel, PrEP, preexponieringsprofylax, som används i behandlingen av HIV, och som även visat sig verka förebyggande mot sjukdomen. Det är väsentligt eftersom det framför allt är de män som har sex med män (MSM) som hör till den grupp där smittan ökar.

HBTQ-råd i Göteborg

I Göteborg har Vänsterpartiet varit drivande i Göteborgs Stads HBTQ-råd. Nu finns en fyraårig handlingsplan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor, som nyligen antogs av kommunfullmäktige. 

Bland de 18 åtgärder som staden enligt planen ska genomföra senast 2021 finns bland annat inrättande av skyddade boendeplatser för män, transpersoner och lesbiska och bisexuella kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. 

Dessutom ska bland annat HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld kartläggas och en mötesplats för HBTQ-personer ska skapas.

Transkamp 

Vi har lagt ett förslag om att införa ett tredje juridiskt kön och stärkta rättigheter för transpersoner, texempelvis att transpersoner som har tvångssteriliserats bör få en ekonomisk kompensation.

Kampen fortsätter

Även om HBTQ–personers rättigheter har stärkts väsentligt så återstår mycket: inte minst för alla de människor som söker asyl i Sverige i rädslan för att bli fängslade, torterade eller avrättade för sin sexuella läggning eller identitet. Det är helt enkelt en skam att Sverige skickar tillbaka människor till länder som inte kan garantera säkerheten och tryggheten för de asylsökande.

Text Gus Kaage 

Texten har tidigare publicerats i Vänsterpartiet Göteborgs tidning Göteborgsvänstern

Kom med och häng med Vänsterpartiet Göteborg under West Pride 2017! Här information hittar du här.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk