Nyheter

Friskare personal med 6 timmars arbetsdag


Friskare och mindre stressad personal är bara några av effekterna av 6 timmars arbetsdag. Vid årsskiftet avslutades succéförsöket på Svartedalens äldreboende efter två år. Nu presenteras slutresultaten från följeforskningen. 

Kommunalrådet Daniel Bernmar (V) konstaterar att försöket bara gett positiva effekter för personalen.
– Resultaten är tydliga, 6 timmar arbetsdag gör personalen friskare och piggare. Mest glädjande är att sjukfrånvaron har förbättrats med 3,8 procent sedan försöket startade, trots att trenden går i motsatt riktning i kommunen, säger han.

Resultaten från följeforskningen visar även att personalen känner sig mer utvilade, har mer kraft när de kommer hem och är mindre stressade på jobbet. Kommunalrådet Karin Pleijel (MP) tycker att resultaten tydligt visar vikten av att utveckla livskvalitet på arbetsplatsen.

– Försöket visar att det går att få en balans mellan arbetsliv och privatliv och att det ger bättre livskvalitet. Vi måste tänka nytt för att skapa ett hälsofrämjande arbetsliv, det är angeläget i tider med stigande sjuktal, säger Karin Pleijel.

6 timmars arbetsdag är också en feministisk reform för ett hållbart arbetsliv anser Stina Svensson (Fi), gruppledare.
– Många kvinnor arbetar redan idag sex timmar för att få ihop sin vardag. Genom en arbetstidsförkortning sker både en arbetstids- och löneutjämning. Sex timmars arbetsdag ökar på så sätt kvinnors möjlighet till ekonomisk självständighet, säger hon.

Presskontakter: 

Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet) 070-430 02 77 [email protected]

 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk