Nyheter

JÄMSTÄLLT ARBETSLIV: Riktiga åtgärder för att ge vårdpersonalen ett mänskligt arbetsliv

Demonstration med En Annan Vård Är Möjlig.

Många sjuksköterskor och undersköterskor har tröttnat på Västra Götalandsregionen som arbetsgivare. De ger upp och flyr. Det är på många sätt begripligt. År efter år av nedskärningar har skapat en allt hårdare arbetsmiljö och en situation med överbeläggningar och med köer både inne på och utanför sjukhusen.

Det behövs en politik för att ge personalen möjlighet att göra ett bra arbete. Vänsterpartiet har den politiken. Till att börja med måste vi ha en tillräcklig finansiering av hälso- och sjukvården. I vår budget har vi en halv miljard mer inför 2017 för att satsa både på sjukhusen och en utbyggd primärvård för de mest sjuka äldre. Och dessutom satsningar på högre löner och kortare arbetstid.

 

Våra åtgärder 

Vänsterpartiet Västra Götaland har åtgärder för att rädda situationen och ge personalen ett mänskligt och modernt arbetsliv. 

Personalen på Sahlgrenskas akut har varnat i medierna om läget just nu. Situationen skapas av brist på vårdplatser, men det är personalbrist som är grundproblemet. Det krävs en ny politik som skapar en hållbar arbetsmiljö. Vi säger inte att det går att vända den nuvarande situationen snabbt. Men vi säger att de här förslagen är nödvändiga för att börja locka tillbaka personalen till sjukhusen och få vården att fungera.

Mer resurser till hälso- och sjukvården

Det är tydligt att hälso- och sjukvården idag är underfinansierad. Över- beläggningar och köer är vardag. Vårdplatser är stängda för att det saknas sjuksköterskor. På sjukhusen har tempot ökat när patienter ligger kvar allt kortare. Ändå har personalen snarare minskat än ökat. Detta märks i personalens ökade stressnivå. Det måste bli slut på de eviga små nedskärningar som döps om till effektiviseringar. Istället krävs resurser motsvarande befolkningens behov av vård. Både primärvård och sjukhusvård måste byggas ut.

Tid för återhämtning genom kortare arbetstid

Veckoarbetstiden måste kortas för dem som arbetar dag, kväll och natt. Vi har i vår budget satsat pengar för att kunna genomföra detta. Vi vill också genomföra ett projekt med kortare arbetstid inom t.ex. kök eller lokalvård. Sådana satsningar som 30 timmars arbetsvecka på Ortopedin i Mölndal är ett modernt sätt att arbeta med arbetstider.

Jämställda löner

De kvinnodominerade vårdyrkena är idag felavlönade i förhållande till det jobb och det ansvar de har. Därför vill vi fördubbla den extra potten utöver avtal för jämställda löner. Det behövs både möjligheter till löneutveckling och en uppvärdering av yrkena genom höjda ingångslöner. Vi vill höja ingångslönen för sjuksköterskor och motsvarande yrkesgrupper från dagens runt 24 000 till 26 000. Det måste bli slut på rean.

Betald fortbildning 

Det var Vänsterpartiet som såg till att Västra Götalandsregionen började erbjuda betald fortbildning till specialistsjuksköterska och utökad fortbildning för undersköterskor. Vi vill fortsätta bygga ut den betalda fortbildningen år för år. För oss är det en självklarhet.

Just nu kampanjar Vänsterpartiet Göteborg för ett jämställt arbetsliv. Läs mer här. 

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk